 La plantilla de mossos creix fins a 14.805 agents i la de bombers funcionaris fins a 2.461, que, juntament amb voluntaris i personal de campanya forestal, fan un total de 6.152 efectius, en una aposta per les persones com a protagonistes de les polítiques públiques de seguretat.

 El pressupost del DIREP és de 1.020 milions d’euros, el doble que el 2003

 El pressupost preveu mesures per disposar de al menys 300 mossos més per fer tasques policials abans de final d’any.

 Es construiran 7 nous parcs de bombers i se’n reformaran 27 fins al 2008, en la major inversió en parcs dels darrers 15 anys, i s’estan edificant 12 comissaries per al nou desplegament.

 El Servei Català de Trànsit augmenta un 9,4% les despeses en polítiques de seguretat viària i instal•larà 34 nous radars fixos.

 El pressupost de Relacions Institucionals i Participació és de 22,8 milions, dels quals 4 són per a ajuts a projectes de memòria democràtica, foment de la participació i de la pau.

El pressupost del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per al 2007 s’incrementa un 18,7% respecte el del 2006. En total, 1.020,00 milions d’euros, 160,53 milions més que l’any passat. Afegint-hi els organismes autònoms (Servei Català de Trànsit, Escola de Policia de Catalunya i Entitat Autònoma de Jocs i Apostes), el pressupost consolidat del Departament per al 2007 arriba als 1.125,06 milions d'euros.

El pressupost consolida el gran increment que han suposat els pressupostos dels darrers anys i arriba a duplicar els de l'any 2003. Els pressupostos de la Direcció General de Policia, el Servei Català de Trànsit i l'Escola de Policia també dupliquen el de l'any 2003.

Personal

L’increment previst de personal és del 12,3% de mossos d’esquadra i del 4,4% de bombers, amb un augment global de les despeses salarials d'un 22% respecte de l'any 2006. Per pal•liar la manca d’efectius acumulada històricament, el Departament d’Interior ha previst la contractació de 301 administratius i altres mesures addicionals que permetran alliberar un mínim de 300 mossos d’esquadra que actualment no fan tasques estrictament policials, la qual cosa permetrà reforçar el contingent d'efectius policials.

A més dels 301 administratius, el pressupost preveu una partida de 14 milions d’euros per pagar hores extres, 6 milions més que les pagades l’any passat. Aquestes hores extres equivalen a la feina de 200 agents més.

Direcció General de Policia

Increment pressupostari de 102,43 milions d’euros, un 17’6% respecte de l’any 2006. Desplegament dels Mossos d’Esquadra al Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i una part del Baix Llobregat amb la construcció de 12 noves comissaries (52,6 M€). Increment de 1.625 noves places de mossos d'esquadra. Adquisició de 309 nous vehicles (9,8 M€).

Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Amb un pressupost de 169,25 milions d’euros, consolida el destacat creixement dels darrers anys. Cal tenir present que una part de les seves competències les assumeix la nova Direcció General de Protecció Civil. En el període 2007-2008 s'efectuarà la major inversió en parcs de bombers en els darrers 15 anys: 7 de nous i 27 reforma/ampliació (53 M€). Creació de 110 noves places de bomber funcionari. Adquisició de 94 nous vehicles (18,8 M€) i de nou vestuari per als bombers (2,9 M€).

Xarxa Rescat

Finalització de la implantació de la xarxa Rescat de radiocomunicacions d'emergències i seguretat a tot el territori de Catalunya (12,9 M€). Adquisició de 4.500 nous terminals i ampliació de 40 TB (estacions base / repetidors). Creació d’un centre de comunicacions redundant per assegurar la disponibilitat de la xarxa i la millora de la cobertura a tot el territori.

Servei Català de Trànsit

El SCT té un pressupost de 79,98 milions, un 9,4% més que l’any passat. L’any 2007 entraran en funcionament 34 nous radars fixos, amb la qual cosa s'arribarà a un total de 125.

Relacions Institucionals i Participació

La Secretaria de Relacions Institucionals i Participació té un pressupost de 22,87 milions d’euros, 3 dels quals són per a indemnitzacions previstes a la Llei 46/1977 de concessió d’amnistia.