El Govern ha aprovat avui el Programa d’activitats per a la seguretat viària a Catalunya durant l’any 2007, on s’inclouen 408 accions que les administracions i institucions integrades en la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària es comprometen a tirar endavant per reduir els accidents i millorar la seguretat a les carreteres catalanes.

 

La finalitat d’aquest Programa és fixar les actuacions necessàries per disminuir en un 30% les víctimes mortals en accident de trànsit respecte de les registrades l’any 2000. Un objectiu complementari a la reducció, l’any 2010, d’un 50% dels morts en accident segons el que ha anunciat la Unió Europea (UE).

 

El Programa estructura les mesures en sis línies estratègiques d’actuació:

 

-        Eixos polítics: s’inclouen els plans locals de Seguretat Viària (PLSV) amb els governs locals per millorar la seguretat viària en l’àmbit urbà. Està previst que, enguany, el Servei Català de Trànsit (SCT) els signi amb 22 localitats, el que implica que un total de 41 municipis que aglutinen el 62% de la població catalana disposaran d'aquesta eina preventiva per reduir la sinistralitat abans d’acabar l’any.

 

-        Reducció i prevenció d’accidents: aquest apartat inclou actuacions vinculades a la vigilància i control, la formació i educació viària, la gestió del trànsit, les campanyes divulgatives i de conscienciació i els canvis en la distribució modal del transport, entre d’altres. Entre aquestes mesures figura una experiència pilot a Espanya que va començar la setmana passada per fer inspeccions tècniques de vehicles a la pròpia carretera.

 

-        Minimització de l’impacte dels sinistres: el capítol proposa mesures per fomentar l’ús dels sistemes de seguretat passiva (casc, cinturó i sistemes de retenció infantil), així com mesures vinculades amb l’assistència sanitària als ferits en accidents de trànsit.

 

-        Millora dels sistemes d’informació: es preveuen accions adreçades a millorar la informació als usuaris i a implementar les actuacions necessàries per intercanviar dades sobre infractors amb altres països europeus.

 

-        Recerca i investigació: aquest apartat agrupa les iniciatives destinades a millorar la recopilació i explotació de dades per portar a terme estudis sobre mobilitat, sinistralitat o seguretat viària.

 

-        Gestió i execució del pla: l’última secció inclou mesures de control per avaluar el grau d’acompliment semestral i anual dels objectius fixats al Programa.