Els estudiants han finalitzat avui les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) corresponents a la convocatòria de juny 2007. Els estudiants s’han examinat avui dels darrers exàmens corresponents a les matèries obligatòries en funció de les diverses vies d'accés: Física, els de la via 1 (Científicotècnica); Biologia, els de la Via 2 (Ciències de la salut); Història de l'Art, els de les vies 3 (Humanitats) i 5 (Arts); i Geografia, els de la via 4 (Ciències socials).

Després, els estudiants s'han examinat d'una disciplina suplementària, a triar entre diverses opcions en funció de la via. Els de la Via 1 i 2: dibuix tècnic, ciències de la Terra i Medi Ambient, electrotècnia, mecànica, o tecnologia industrial. Els de les Vies 3 i 4: economia i organització d’empresa, grec, Història de la música, literatura castellana, o literatura catalana. I els de la Via 5: dibuix tècnic, fonaments del disseny, imatge, tècniques d’expressió graficoplàstica, o volum.

Un cop acabades les proves, els centres de batxillerat disposaran dels resultats detallats de les PAU a partir del 29 de juny, però un parell de dies abans els estudiants ja podran consultar la nota global que han obtingut per internet, al web del Consell Interuniversitari de Catalunya (http://accesnet.gencat.net).

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa informarà el proper 28 de juny en roda de premsa dels resultats de les PAU 2007.