Sota el títol "El negoci de la tecnologia", la VIII edició de la Reunió Anual de Xarxes reuneix avui representants de les xarxes del CIDEM per debatre aspectes relatius al mercat de la transferència de tecnologia a Catalunya (identificació, valorització i comercialització de tecnologia) entre els centres de les xarxes i empreses

El nombre d'empreses comptabilitzades en el primer trimestre de 2007 duplica les del mateix període de l'any anterior

Amb l’objectiu d’impulsar el mercat de la transferència de tecnologia a Catalunya i de coordinar els móns de la ciència, la tecnologia i l’empresa, el Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM), organisme adscrit al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, compta amb un conjunt de cinc xarxes que formen part del Sistema Català de Transferència de Tecnologia i del Coneixement. Al llarg de 2006, els membres de les Xarxes de Transferència Tecnològica del CIDEM han treballat amb 8.069 empreses amb les que han portat a terme projectes de recerca, serveis tecnològics, formació, assessorament. En el cas dels centres tecnològics, i centres de recerca i grups universitaris que integren la Xarxa CT i Xarxa IT respectivament. El volum d’ingressos generat per comandes i projectes empresarials d’R+D ascendeix a 43,75 milions d’euros.

El nombre d’empreses clients amb les que han treballat els centres tecnològics, centres de difusió tecnològica i centres de la Xarxa IT en el primer trimestre de 2007 dupliquen els resultats aconseguits en els tres primers mesos de 2006, fet que evidencia una tendència positiva de desenvolupament del mercat de la transferència de tecnologia, tant dels diferents agents que integren les xarxes com del conjunt del teixit empresarial català. 

La vuitena edició de la  Reunió Anual de Xarxes de Transferència de Tecnologia i Coneixement, que ha comptat també amb la participació de representants empresarials i de les universitats catalanes, ha servit per fer balanç dels resultats aconseguits al llarg de 2006. Amb el títol “El negoci de la tecnologia” la jornada tracta de les oportunitats actuals que sorgeixen en els processos de transferència tecnològica engegats des de les universitats i centres de recerca cap a les empreses. A més, la jornada acull un petit espai firal on empreses especialitzades en identificar, valoritzar i comercialitzar tecnologia (Clarke&Modet, Denodo Technologies, Thera, RTI, Willens & van den wildenberg i Interligare) mantenen reunions amb els centres de les xarxes amb l’objectiu d’intensificar el desenvolupament del mercat tecnològic català.

En el marc d’aquesta reunió, el CIDEM hi exposa un resum dels 12 projectes que formen part del programa MATEO (Matching Techonologies and Opportunities) mitjançant el qual dotze membres de les xarxes IT, CT i TT del CIDEM han desenvolupat projectes de cooperació tecnològica amb entitats europees. Aquest projecte, finançat per la unió europea, pretén intensificar la relació entre les empreses i grups de recerca de vàries regions europees amb l’objectiu de fomentar la cooperació tecnològica internacional.

La trobada es clourà aquest vespre amb un sopar presidit pel conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, juntament amb la Comissionada per a Universitats i Recerca, Blanca Palmada i de la directora general d’Innovació i Internacionalització, Carme Botifoll.

Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (Xarxa IT)

Creada al 1999 i pionera a l’Estat espanyol, la Xarxa IT té l’objectiu de potenciar el mercat de la subcontractació d’R+D a Catalunya per incrementar la capacitat d’innovació de les empreses. Actualment està formada per 73 centres que durant l’últim any han engegat més de 500 projectes d’R+D i prop de 10.000 serveis tecnològics amb empreses catalanes. Els centres que integren la Xarxa IT han ingressat un total de 57,3 milions d’euros (35,7 dels quals pertanyen a projectes d’R+D amb participació empresarial) al 2006 i han fet possible la creació de 7 noves spin offs, d’un total de 47 ja constituïdes des del 1999, així com 35 sol·licituds de patents internacionals.

Xarxa de Centres Tecnològics (XCT)

La XCT, creada al 2004, és l’agrupació dels principals centres de suport tecnològic de Catalunya que proporcionen serveis de recerca i desenvolupament a les empreses dels sectors productius més representatius del teixit industrial català.

Actualment, està formada per nou centres que al llarg de 2006 han ingressat un total de 38,1 milions d’euros (8,05 milions provenen de la realització d’activitats d’R+D sota comanda empresarial): Fundació ASCAMM al Parc Tecnològic del Vallès (Cerdanyola), el Centre Tecnològic de Materials - CTM (Manresa), l’Associació d’Investigació de les Indústries del Curtit i Annexes - AIICA (Igualada), el LEITAT Centre Tecnològic (Terrassa), la Fundació Privada CETEMMSA (Mataró),  el Centre d’Innovació Barcelona Media - CIBM (Barcelona), el Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de l’Espai (Castelldefels) i el Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris – CENTA (Girona).

Xarxa de Centres de Difusió Tecnològica (XCDT)

Creada el 2004, la Xarxa CDT pretén acostar les empreses a les tecnologies aplicades al seu sector, actuant de forma complementària entre els diferents centres i les diferents xarxes  de transferència tecnològica.

En l’actualitat, integren la XCDT la Fundació Eduard Soler (Ripoll) que presta serveis a empreses del sector metal·lúrgic; l’Institut Català de la Vinya i del VI (INCAVI), (Vilafranca del Penedès) i que presta serveis a empreses del sector vitivinícola; la Fundació CECOT Innovació dedicada al sector TIC (Terrassa), FITEX (Igualada) que dóna cobertura al sector del gènere de punt, la Fundació Institut Tecnològic de Lleida i el Centre de Difusió de la fusta i el moble de Catalunya, i la darrera incorporació del Centre de Difusió Tecnològica del sector flequer (Lleida), tots ells amb un volum d’ingressos total de 4,2 milions d’euros al 2006.

La Xarxa de Trampolins Tecnològics (Xarxa TT) i la Xarxa d’Assessors Tecnològics (Xarxa AT), claus per al desenvolupament empresarial català

La Xarxa de Trampolins va rebre un total de 492 projectes i va assessorar la creació de 69 empreses de base tecnològica (EBT) al llarg de 2006. Des de la seva creació, aquesta xarxa ha contribuït al desenvolupament de 333 EBT a Catalunya, afavorint així el desenvolupament d’un sector empresarial català capdavanter en R+D. Creada el 2001 i estesa actualment a totes les universitats catalanes, aquesta xarxa treballa amb l’objectiu de facilitar la creació d’EBT des de l’entorn universitari.

D’altra banda, per donar suport i assessorament a les empreses ja creades, el CIDEM compta des de l’any 2002 amb un conjunt d’especialistes sectorials que integren la Xarxa d’Assessors Tecnològics (XAT). Aquests professionals donen servei a sectors d’activitat capdavanters com automoció, logística, aeronàutica, TIC, farmàcia, etc. Al llarg de 2006, un total de 830 empreses han rebut assessorament d’aquesta xarxa que ha posat en marxa 91 projectes d’R+D i 71 projectes d’innovació.