En el segon dia de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), els 24.768 estudiants matriculats s'han examinat de les últimes disciplines corresponents a les matèries comunes i havien de triar entre història o filosofia. El 73% ha triat filosofia, i un 27% ha optat per Història. A la prova de Filosofia, els alumnes havien de decidir-se entre un fragment de l'obra de René Descartes "El discurs del mètode", i un text clàssic de Plató extret de "La República”.

Pel que fa a la prova d'Història, els alumnes havien de comentar un dels dos textos proposats. El primer era un fragment del discurs de Marcel·lí Domingo, ministre d’Agricultura, a les Corts el 1932, en què parla sobre les finalitats de la Llei de reforma agrària. Els alumnes, a banda d'analitzar el seu contingut i contextualitzar-lo, havien d'explicar els principals esdeveniments de la Segona República i les diferents etapes de l’anomenat Sexenni Democràtic, entre altres. L'altre text era un extracte de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 1932 que regula les competències de la Generalitat en diverses matèries i en què els alumnes havien d'explicar les principals realitzacions polítiques dels governs de la Generalitat entre el 1931 i el 1936.

Després, els estudiants s'han examinat de les matèries obligatòries corresponents a les diferents vies d'accés: Química, els de la Via 2 (Ciències de la salut); Llatí els de la 3 (Humanitats); Matemàtiques, els de la 1 (Cientificotècnica); Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, els de la 4 (Ciències Socials); i Dibuix artístic, els de la 5 (Arts). Demà, últim dia de les PAU, els estudiants s'examinaran de la resta de matèries obligatòries corresponents a les diferents vies d'accés i d'una disciplina suplementària, a triar entre diverses opcions en funció de la via.

HORARIS DIJOUS

Dijous 14 juny

9.00-10.30 h: Biologia (via 2) / Geografia (via 4)

11.00-14.00 h: Física (via 1) / Història de l'art (vies 3 i 5) / + matèries de modalitat