El primer dia de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) que han començat avui s’ha desenvolupat amb plena normalitat. No s'ha produït cap incidència destacable i els 24.768 alumnes que es van matricular per fer les PAU s'han examinat aquest matí de les matèries comunes del batxillerat: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura, i llengua estrangera.

A la prova de llengua catalana i literatura, els alumnes podien triar entre un text de Francesc Serés, de l'obra "De fems i de marbres", i una crítica de cinema de Jordi Camps titulada "El paisatge després de la batalla", publicada al diari El Punt.

En l'examen de llengua castellana, hi havia l'opció d'escollir preguntes que feien referència a un text literari de Torcuato Luca de Tena extret de l’obra “Los renglones torcidos de Dios”, o bé a un extracte de la Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Pel que fa a la llengua estrangera, modalitat en la qual les proves eren de tipus test, els alumnes han triat majoritàriament l'anglès, molt per davant del francès, l'alemany i l'italià.

Demà al matí continuaran les proves, amb les matèries d'Història o Filosofia i amb les obligatòries corresponents a la via d'accés de cada alumne.

 HORARIS DIMECRES I DIJOUS

Dimecres 13 de juny

9.00-10.30 h: Història o filosofia

11.00-12.30 h: Química (vies 1 i 2) / Llatí (vies 3i 4) / Dibuix artístic (via 5)

13.00-14.30 h: Matemàtiques (vies 1 i 2) / Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials (vies 3 i 4)

Dijous 14 juny

9.00-10.30 h: Biologia (vies 1 i 2) / Geografia (vies 3 i 4)

11.00-14.00 h: Física (vies 1 i 2) / Història de l'art (vies 3, 4 i 5) / + matèries de modalitat