El Govern de la Generalitat ha acordat avui, a proposta del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (DIUE), nomenar Joan Majó Roca com a nou director general d’Universitats.

Joan Majó Roca, enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), destaca pel seu ampli coneixement del món universitari i per la seva llarga experiència com a gestor en aquest sector. Ha estat, entre altres, subdirector de l’Escola Universitària Politècnica de Vilanova i la Geltrú (1984-1990) i director d’aquest centre (1990-1994); vicerector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (1994-1998); president del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (1996-2004); vicepresident del Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona (1998-2004); i vicepresident del Consorci de l’Escola Tècnica d’Igualada (2000-2004).

Joan Majó ha impartit docència al llarg de 26 anys en l’àmbit de l’enginyeria elèctrica i ha publicat nombrosos articles en revistes i ha participat en congressos internacionals dins del camp de l’electrònica de potència i del control de convertidors commutats.

Aquest nou nomenament del Comissionat per a Universitats i Recerca es produeix després de la incorporació d’una nova subdirectora general de Recerca, Iolanda Font de Rubinat, i d’un nou subdirector general de Serveis en l’àmbit d’Universitats i Recerca, Jordi Cortina, que s’ocuparà de la gestió econòmica del Comissionat.