La Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI) i el Grup Enciclopèdia Catalana (http://www.grec.net) han acordat l’obertura a Internet del Diccionari Multilingüe castellà-anglès-francès-alemany i DIDAC Diccionari de Català. La versió en línia ja va ser finançada pel Govern i ara se n’ha acordat el lliure accés, dins la política de foment d’accés gratuït als continguts finançats per fons públics.

En relació al Diccionari Multilingüe la primera part (accés pel botó català) conté un Diccionari de la llengua catalana de 20.000 entrades amb més de 30.000 definicions, que van acompanyades d’exemples, locucions i frases fetes.

A continuació, en un bloc a part de les definicions, cada article ofereix les equivalències en castellà, anglès, francès i alemany. El tractament donat a aquest bloc de traduccions és una de les novetats d’aquest diccionari. No es limita a donar una traducció única o gairebé única de cada entrada sinó que indica les equivalències segons els diferents sentits i, fins i tot, la traducció de moltes locucions i frases fetes.

La segona part de l’obra (accés pels botons castellà, anglès, francès i alemany) conté quatre diccionaris bilingües inversos: castellà-català, anglès-català, francès-català i alemany-català. Aquest fet permet que no tan sols es pugui trobar l’equivalent d’una paraula catalana en una altra llengua o l’equivalent català d’una paraula francesa o alemanya sinó que fins i tot, passant pel català, podem arribar a trobar l’equivalent alemany d’una paraula castellana o anglesa.

Per la seva banda el DIDAC, és un diccionari pensat per a l’aprenentatge del català a l’escola primària i al primer cicle de secundària. Les definicions, fàcilment comprensibles, estan escrites amb un llenguatge senzill i planer que evita qualsevol discriminació per motius de raça, religió, sexe o creença.

Les il•lustracions s’integren al text i són molt útils per a la comprensió. El DIDAC inclou 15.000 entrades, 5.500 paraules complementàries de les entrades, 23.700 definicions, 40 làmines temàtiques i 400 dibuixos.

El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació, Oriol Ferran, considera que "és fonamental garantir el lliure accés de la població a eines que permetin incrementar l’ús de la llengua catalana i els seus continguts a Internet". Segons Ferran "aquestes eines tenen un especial interès en un àmbit com el de la Societat de la Informació i Coneixement conformada per usuaris cada vegada més multilingües". Per a Oriol Ferran "la possibilitat d’utilitzar eines de manera àgil i gratuïta esdevé un motiu més per atraure nous usuaris a Internet".