La Generalitat de Catalunya adjudica a Iberbanda el projecte Banda Ampla Rural a les comarques de Girona, Barcelona i la Catalunya Central

Aquesta nova xarxa té com a objectiu facilitar l'accés a la banda ampla a un mínim de 447 entitats de població que no tenen cobertura d'ADSL.

query_builder   14 març 2006 14:00

event_note Nota de premsa

La Generalitat de Catalunya adjudica a Iberbanda el projecte Banda Ampla Rural a les comarques de Girona, Barcelona i la Catalunya Central

Aquesta nova xarxa té com a objectiu facilitar l'accés a la banda ampla a un mínim de 447 entitats de població que no tenen cobertura d'ADSL.

El Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI) ha resolt, mitjançant del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI), la licitació que permetrà ampliar i millorar l’extensió de la banda ampla a les comarques de Girona, Barcelona i Catalunya Central. D’aquesta manera es completa la primera fase del desplegament del projecte Banda Ampla Rural (BAR) al conjunt de Catalunya amb una aportació, per part de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació (STSI), de gairebé 20 milions d’euros, el doble del previst l’any 2003 en el projecte inicial, dels quals 10 milions d’euros es destinen a les comarques objecte d’aquesta licitació.

L’adjudicatari, l’empresa Iberbanda, S.A., serà responsable de desplegar una xarxa de comunicacions electròniques mitjançant la tecnologia sense fils WiMAX (2) (per primer cop ja amb equips certificats pel WiMAX Forum) que permetrà l’accés als serveis de banda ampla (accés ràpid a Internet, telefonia IP, etc.) almenys a 447 entitats de població (1) que actualment no disposen de cobertura d’ADSL, on s’inclouen totes les poblacions de més de 100 habitants que presenten aquest dèficit, així com totes aquelles de menys de 100 habitants que tinguin ajuntament i que es trobin en la mateixa situació.

La tecnologia WiMAX permetrà, però, que la cobertura de la xarxa Banda Ampla Rural a les comarques de Girona, Barcelona i la Catalunya Central sigui molt superior a aquestes 447 entitats de població objectiu, i s’estima que arribarà a cobrir finalment més de 1.500 entitats de població que corresponen a més de 400 municipis. Aquest fet permetrà que es beneficiïn també molts usuaris disseminats, que estan ubicats a gran distància de la central telefònica i que, per tant, no tenen possibilitat de gaudir de l’ADSL. En aquest sentit, aquest projecte haurà superat àmpliament els objectius que es van establir inicialment en el concurs llançat l’any 2003 i que afectava només 317 nuclis de població.

 “La prioritat del Govern de la Generalitat de Catalunya és garantir l’accés a la Societat de la Informació i de Coneixement a tots els ciutadans dels país sense discriminació territorial. En aquesta línia, el projecte de Banda Ampla Rural (BAR) facilita que els municipis puguin disposar d’una xarxa d’alt nivell utilitzant la tecnologia via ràdio, que permet grans prestacions”, segons ha explicat el conseller d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació i president del Consell d’Administració del CTTI, Carles Solà. “Com a Administració, tenim l’obligació de treballar amb l’objectiu que el 100% de la població arribi a disposar, almenys, d’un accés als serveis de banda ampla, però cal ser realistes i tenir present les grans dificultats i reptes que això planteja considerant la variada orografia del país; per aquest motiu, el projecte Banda Ampla Rural s’ha reformulat i ha quedat estructurat en diferents fases que ens ajudaran a avançar progressivament cap a aquest objectiu”, ha afegit el conseller Solà.

El calendari previst per al desplegament d’aquesta xarxa contempla la realització d’una prova pilot durant els dos mesos posteriors a l’adjudicació, en els quals Iberbanda també completarà els estudis de viabilitat tècnica per al desplegament de fins a 130 estacions base WiMAX, segons el pla de desplegament aprovat pel CTTI. Un cop la prova pilot finalitzi i hagi estat validada pel CTTI, la Generalitat de Catalunya comunicarà el pla de desplegament definitiu i el calendari associat per a cadascuna de les comarques objectiu de la licitació, i Iberbanda iniciarà el desplegament definitiu de la xarxa.

El projecte BAR s’adapta als requeriments marcats pel Pla Director d’Infraestructures de Telecomunicacions que executa el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i que té, entre d’altres objectius, fer arribar la banda ampla a tot el territori nacional. La nova aposta tecnològica també ha de permetre assegurar l’escalabilitat de la xarxa de manera que ofereixi prou ample de banda en el futur per a respondre a les necessitats dels nous serveis d’Internet.

NOTES(1) Un municipi està format per diverses entitats de població(2) El WiMAX Forum és una organització internacional sense afany de lucre, creada al juny del 2001 pel propi sector, i que té com objectiu impulsar i certificar l’adopció de l’estàndard global IEE 802.16 a la xarxa sense fils de banda ampla.

undefined
undefined
undefined
undefined