El resultat de la convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran, celebrades ahir diumenge, amb el 100 % dels vots escrutats és:

Unitat d'Aran- Progrés Municipal - Partit dels Socialistes de Catalunya (UA-PM-PSC): 6 consellers

Convergéncia Democratica Aranesa (CDA):  6 consellers

Partit Renovador Arties-Garòs (PRAG): 1 conseller

-En cada una de les sis circumscripcions o terçons històrics d'Aran és el següent:

• Arties e Garòs (escull dos consellers):

Partit Renovador Arties-Garòs (PRAG): 180 vots (48 %)  1conseller

Convergéncia Democratica Aranesa (CDA):  177 vots (47,20%)  1 conseller

• Castièro (escull quatre consellers):

Unitat d'Aran- Progrés Municipal - Partit dels Socialistes de Catalunya (UA-PM-PSC): 921 vots (46,87%) 2 consellers

Convergéncia Democràtica Aranesa (CDA):  843 vots (42,90%)  2 consellers

Partit Popular (PP): 168 vots (8,55%), no obté representació

• Irissa (escull un conseller):

Convergéncia Democratica Aranesa (CDA): 162 vots (50,63%)   1 conseller

Unitat d'Aran - Progrés Municipal - Partit dels Socialistes de Catalunya (UA-PM-PSC): 148 vots (46,25%) no obté representació

• Marcatosa (escull un conseller):

Unitat d'Aran - Progrés Municipal - Partit dels Socialistes de Catalunya (UA-PM-PSC): 174 vots (49,71%) 1 conseller

Convergéncia Democratica Aranesa (CDA):  165 vots (47,14%)  no obté representació

• Pujòlo: (escull dos consellers):

Convergéncia Democratica Aranesa (CDA):  260 vots (47,19%) 1 conseller

Unitat d'Aran - Progrés Municipal - Partit dels Socialistes de Catalunya (UA-PM-PSC): 247 vots (44,83%) 1 conseller

• Quatre Lòcs: (escull tres consellers):

Unitat d'Aran - Progrés Municipal - Partit dels Socialistes de Catalunya (UA-PM-PSC): 708 vots (58,80%) 2 conseller

Convergéncia Democratica Aranesa (CDA):  423 vots (35,13%) 1 conseller

Partit Popular (PP): 57 vots (4,73%), no obté representació

La sessió constitutiva del Consell General tindrà lloc el primer dia hàbil un cop transcorreguts 15 dies naturals a comptar de l'endemà de l'acte de proclamació dels membres elegits.

Els terminis que regeixen en aquest procés electoral són els fixats per a les eleccions locals que tenen lloc simultàniament.