El Departament de Governació i Administracions Públiques ha acreditat fins avui un total de 418 periodistes de 50 mitjans de comunicació per informar des del Centre de Difusió de Dades (CDD), que s'ubicarà al Palau del Parlament de Catalunya, dels resultats del referèndum de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

21 canals de televisió, 16 emissores de ràdio i 13 mitjans de premsa escrita i agències de notícies informaran durant tota la jornada dels resultats provisionals de la votació. S’han mobilitzat 108 periodistes de fora de Catalunya per a la cobertura informativa del referèndum. A més, dels 50 mitjans de comunicació acreditats, 22 són de fora de Catalunya, una desena dels quals són estrangers procedents de França, Portugal, Holanda, Itàlia, Regne Unit o Mèxic.

Al CDD situat al Palau del Parlament es faran servir els mecanismes habituals per a la distribució de la informació, com ara la difusió audiovisual, l’aplicació web de consulta per Internet i Intranet, els terminals interactius de consulta o els informes adreçats als mitjans de comunicació. Deu dies després de la jornada electoral es publicaran els resultats definitius en suport CD-ROM, amb una aplicació de consulta per facilitar l’accés i l’anàlisi de la informació.

La difusió i avanços de participació i l’escrutini es podrà seguir durant tota la jornada a través d’Internet consultant el web http://referendum2006.gencat.cat, que no estarà operatiu fins el dia del referèndum.

A banda del CDD, la cobertura del referèndum compta amb un Centre de Recollida d’Informació (CRI), ubicat a l’Edifici la Campana, que és el punt de recollida de totes les dades enviades des dels col•legis electorals catalans, i amb un Centre de Procés de Dades (CPD), on es processaran les dades rebudes del CRI i que també estarà ubicat al Parlament de Catalunya.