El director general d'Administració Local, Carles Bassaganya, es traslladarà demà, dijous, 7 de juny, a Solsona per visitar el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) i el Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya (CEDRICAT). Bassaganya estarà acompanyat en la visita pel director dels Serveis Territorials a Lleida, Àngel Vidal, i pel coordinador territorial del Departament de Governació a la Catalunya Central, Antoni Casassas.
Carles Bassaganya arribarà a les 11.30 hores al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, on el rebran el membre de la junta Xavier Jounou; el director general, José Antonio Bonet, i la directora de Serveis, Imma Clop. Allà coneixerà les diferents àrees de treball i visitarà les actuals instalolacions.

Posteriorment, a les 13 hores, visitarà el Centre de Desenvolupament Rural Integrat de Catalunya i, mitja hora després, visitarà les obres del nou edifici del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, a la finca de Can Mascaró. Les obres d'aquest nou edifici han estat subvencionades amb 250.000 euros pels fons estructurals europeus (FEDER).