La Generalitat adjudica obres per valor de prop de 14 MEUR a tot Catalunya

query_builder   28 abril 2005 15:30

event_note Nota de premsa

La Generalitat adjudica obres per valor de prop de 14 MEUR a tot Catalunya

La Generalitat de Catalunya ha adjudicat, a través de l’empresa pública GISA, el projecte modificat i treballs de geotècnia del tram Horta-Vall d’Hebron de la L5, diverses obres de millora de carreteres i l’ampliació dels edificis judicials de Reus i reformes en l’estació d’autobusos d’aquest municipi. En total, les adjudicacions suposen una inversió de 13,8 MEUR.

El consell d’Administració de GISA ha adjudicat el projecte modificat del tram Horta - Vall d’Hebron de la L5 que refondrà els treballs efectuats fins ara, replantejarà el mètode i les condicions de seguretat i avaluarà la necessitat i les possibilitats d’una nova cua de maniobres. També s’han adjudicat els respectius treballs de geotècnia que caracteritzaran geològicament els emplaçaments que es proposin per a la cua de maniobres i ampliarà i completarà, si és necessari, la informació geològica i geotècnica dels trams pendents d’executar.

D’altra banda, el consell ha adjudicat diverses obres a la xarxa viària de Catalunya per valor de 8,6 MEUR.  En concret, s’han adjudicat les obres de millora a les carreteres GI-503 i GI-502, entre Darnius i la carretera N-II, a la T-350, a Santa Bàrbara i a la carretera B-502, a Cabrera de Mar. Així mateix, s’han adjudicat els treballs de millora de talussos a diversos punts del Pla de l’Estany.

Quant a la xarxa viària, també s’han adjudicat les redaccions dels projectes constructius del condicionament de les carreteres T-330, T-333 i N-230b entre Horta de Sant Joan i la C-12, per una banda, i de la C-12 entre Àger i la C-13.

Finalment, entre les actuacions adjudicades també destaquen les obres d’ampliació de l’edifici judicial de Reus, que suposaran una inversió de 4,4 MEUR, i les obres de rehabilitació de l’estació d’autobusos d’aquesta ciutat.

 En les pàgines següents s’amplia la informació de les obres del DPTOP

Projecte modificat i treballs de geotècnia del tram Horta-Vall d’Hebron de la L5

Projecte modificat

El consell general de GISA ha adjudicat avui el projecte modificat d’infraestructures, superestructures i electrificació de la L5 pel tram d’Horta a la Vall d’Hebron a l’empresa Catalana d’Enginyeria S.A. per un import  de 188.500 euros.

L’adjudicatari haurà de fer les següents tasques:

Refondre els treballs efectuats fins ara. Replantejar el mètode i les condicions de seguretat. Reforçar i avaluar la necessitat i les possibilitats d’una nova cua de maniobres.

Els treballs a realitzar pel redactor del projecte modificat inclouen, obligatòriament, la redacció de l’informe geològic i informe geotècnic en base als proporcionats per l’empresa encarregada dels treballs de geotècnia.

Treballs de geotècnia

Així, paral·lelament, s’ha adjudicat també la realització dels treballs de geotècnia per aquest projecte modificat a l’empresa Euro Geotécnica per  55.303 euros.

Per treballs de geotècnia s’entendran tots aquells treballs necessaris per a la correcta definició i interpretació tant del medi geològic com de l’hidrogeològic. Aquests treballs hauran de portar-se de forma coordinada amb els redactors del corresponent projecte modificat.

L’adjudicatari haurà de realitzar les següents tasques:

Revisió de tots els treballs de geologia i geotècnia efectuats a l’entorn de les obres del perllongament.  Realització d’una nova cartografia geològica actualitzada amb tota la informació existent fins el moment.

 Amb la informació resultant, que haurà d’incorporar tant els trams executats com els pendents d’excavació, l’adjudicatari dels treballs de geotècnia proposarà una campanya de treballs de camp i laboratori amb la finalitat de: 

a)     Caracteritzar geològicament i geotècnia els emplaçaments que es proposin per la cua de maniobres.

b)     Ampliar i completar, si fos necessari, la informació geològica i geotècnica dels trams pendents d’executar.

 El termini per tenir enllestit el projecte modificat, que incorporarà els estudis de geotècnia, és de 4 mesos. Un cop hagi passat els corresponents tràmits administratius, el projecte serà aprovat. Així, es preveu que s’adjudiquin i es reprenguin les obres d’ampliació de la L5 abans de finals d’any.

Adjudicacions per valor de 8,6 MEUR en obres de millora de carreteres catalanes

Millora a les carreteres GI-502 i GI-503, a Darnius                           6,5 MEUR                       

 GISA ha adjudicat avui les obres de millora de les carreteres GI-502 i GI-503 en un tram de 9,5 quilòmetres entre la N-II i el terme municipal de Darnius. Els treballs, que tenen un pressupost de 6,5 MEUR, consisteixen en l’eixamplament de la via, la millora d’alguns revolts i el reforç del ferm. Està previst que les obres comencin durant el tercer trimestre d’aquest any, amb un termini d’execució de 8 mesos.

Descripció de les obres

 L’actuació es divideix en dos trams. El primer, amb una longitud de 7 quilòmetres, correspon a la carretera GI-502, entre la N-II i el nucli urbà de Darnius. La nova secció de la carretera serà de de 8 metres i estarà formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals de 0,5 metres. El projecte inclou la formació de dues interseccions en "T" amb carril central de girs a l’esquerra i l’ampliació del pont sobre la Riera de Vilardell.

El segon tram és de 2,5 quilòmetres de longitud i se situa a la carretera GI-503 des del nucli urbà de Darnius, en direcció cap a Maçanet de Cabrenys. La nova secció de la carretera serà de 6,4 metres i estarà formada per dos carrils de 3 metres i dos vorals de 0,2 metres. El projecte preveu l’eliminació d’una sèrie de revolts i la construcció d’un pont format per tres vànols.

Aquesta actuació correspon a la primera fase de les obres previstes en aquestes carreteres. De la segona, que arribarà fins a Maçanet de Cabrenys, es licitaran els treballs abans de l’estiu vinent.

Condicionament a la T-350, a Santa Bàrbara                            704.000 euros

L’actuació a la carretera T-350 consistirà en l’eixamplament i la millora d’una rasant en un tram de 500 metres, a la sortida de Santa Bàrbara en direcció a Masdenverge. D’altra banda, està previst enderrocar un pas inferior sota l’antiga línia de ferrocarril i millorar el ferm d’un tram de 440 metres al camí de Mas de Barberans.

Amb les obres, la carretera passarà de 6,3 a 10 metres d’amplada. En un tram inicial de 90 metres, la secció de la carretera estarà formada per dos carrils de 3,5 metres d’ample i dos vorals d’1,5 cadascun, i les voreres que ja existeixen.

Paral·lelament, en haver quedat anul·lada la línia ferroviària que passava per la zona, es poden millorar les característiques de la carretera tot suprimint el pas inferior actual. Aquest pas fa una baixada i una posterior pujada de la rasant de la carretera amb un pendent que arriba al 3,7%. Després dels treballs previstos, el pendent màxim serà de l’1,7%.

El projecte inclou la formació del drenatge transversal de la carretera, la senyalització i la col·locació de barreres metàl·liques de seguretat. El pressupost de les obres és de 704.139 euros. Els treballs començaran l’estiu vinent i es desenvoluparan durant cinc mesos.

Construcció d’una rotonda  a la B-502, a Cabrera de Mar       271.000 euros

El consell de GISA ha adjudicat avui, per un import de 271.108 euros, les obres de construcció d’una rotonda a nivell a l’encreuament entre la carretera B-502, el Camí del Mig i el ramal de sortida de l’autopista C-32, a Cabrera de Mar. El projecte també comportarà l’eliminació d’un gir a l’esquerra existent en aquesta mateixa via d’accés a la C-32 en sentit Barcelona. La rotonda tindrà 42 metres de diàmetre exterior.

Els treballs també inclouen l’enllumenat, la hidrosembra i plantacions de l’illot interior de la rotonda, alhora que el drenatge, la senyalització i les  barreres de seguretat. La previsió és que les obres comencin l’estiu vinent i tinguin una durada de 3 mesos.

Millora de talussos al Pla de l’Estany                                        349.819 euros

Dins del conjunt d’actuacions de conservació de les carreteres de la xarxa viària de la Generalitat, s’han inclòs millores en diferents talussos a  carreteres del Pla de l’Estany. Així, el Consell de GISA ha adjudicat avui cinc actuacions que es duran a terme a les carreteres C-66, C-150z, i GI-554, als termes municipals de Palol de Revardit, Cornellà de Terri i Vilademuls, respectivament. Els treballs començaran durant aquest trimestre, amb un termini d’execució de 4 mesos.

Les obres previstes són:

-          Formació d’una cuneta en el cap del talús situat al quilòmetre 36,5 de la C-66 (carretera de Girona a Banyoles), a Palol de Revardit.

-          Retalussat d’un talús i execució d’un mur escullera, amb una alçada d’entre 3,5 i 6 metres, al quilòmetre 37,2 de la C-66, al terme de Palol de Revardit.

-          Formació d’una cuneta en el cap del talús situat al quilòmetre 13,3 de la carretera C-150z, a Cornellà de Terri.

-          Formació de tres trams de mur d’escullera, de 8, 30 i 60 metres de longitud i d’una alçada de 4 metres, al quilòmetre de la GI-554 (carretera d’Esponellà a Bàscara), al terme de Vilademuls.

-          Formació d’un mur de formigó armat, amb la col·locació d’una malla de triple torsió en la part superior del mur, al quilòmetre 4,3 de la GI-554, a Vilademuls.

Projecte millora entre Horta de Sant Joan i la C-12                  466.400 euros

El consell de GISA ha adjudicat avui la redacció del projecte constructiu de millora de les carreteres T-330, T-333 i N-230b, en el tram entre Horta de Sant Joan i la cruïlla amb la C-12 (Eix de l’Ebre), per un import de 466.400 euros. El termini per redactar el projecte és de 6 mesos.

El tram que s’ha previst condicionar té una longitud d’uns 22,7 quilòmetres, amb una secció de dos carrils de 3,5 metres i vorals de 0,5 metres d’amplada cadascun. Les obres tenen un pressupost de 29,7 MEUR.

L’itinerari d’Arnes a Horta de Sant Joan, Prat de Comte i l’Eix de l’Ebre està format per unes carreteres que en conjunt s’assignen a la xarxa comarcal i constitueixen el principal element de connexió viària de la part sud de la Terra Alta amb una carretera de la xarxa bàsica com és la C-12 o l’Eix de l’Ebre. Amb aquest recorregut, les poblacions del sud de la Terra Alta es comuniquen amb Tortosa, i en general amb el Baix Ebre i el Montsià, així com amb el corredor del Mediterrani que passa per la zona costanera.

Projecte millora de la C-12, entre Àger i la C-13                      284.491 euros

El Consell ha adjudicat, per un import de 391.000 euros, la redacció del projecte constructiu de la millora de la carretera C-12 entre Àger i la cruïlla amb la C-13, a la zona anomenada "la passarel·la". Es preveu que el projecte, que completarà el condicionament d’aquesta via, estigui redactat en quatre mesos.

Les obres tenen un cost previst de 15,7 MEUR i consistiran en la millora del traçat i en l’eixamplament de la carretera, en un tram de 10,6 quilòmetres. La carretera tindrà dos carrils de 3,5 metres i vorals d’un metre d’amplada.

Rehabilitació de l’estació d’autobusos de Reus                    521.000 euros

Finalment, el consell de Gisa ha adjudicat les obres de rehabilitació, millora de senyalització i instal·lació de panells fotovoltaics de l’estació d’autobusos de Reus, per un import de 521.000 euros.

Aquesta actuació té com a objectiu millorar les prestacions de l’estació i augmentar la qualitat de les seves instal·lacions. Així, es redistribuirà l’interior de l’estació, la qual cosa permetrà l’ampliació de la sala d’espera. D’altra banda, es millorarà la seguretat del sistema de tancament de tota aquesta àrea.

Així mateix, es duran a terme actuacions de rehabilitació com el sanejat i repintat d’estructures i, en general, es realitzarà un seguit de reparacions de manteniment a les instal·lacions.

El projecte inclou la instal·lació d’un sistema de captació d’energia solar mitjançant panells fotovoltaics per a la producció d’energia elèctrica que s’injectarà a la xarxa local del municipi. La quantitat d’energia captada es podrà visualitzar per mitjà d’un monitor a l’interior de l’estació.

D’altra banda, s’instal·larà un nou sistema audiovisual d’informació programada i avisos. Així, es millorarà la senyalització informativa de l’estació mitjançant sistemes de megafonia, videobservació, interfonia i panells indicadors.

28 d’abril de 2005

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined