El Govern ha adjudicat avui, per mitjà de l’empresa pública GISA, diverses obres per un import total de 45 MEUR per a la construcció i millora de centres educatius (17 MEUR), sanitaris (14,5 MEUR), assistencials (7 MEUR) i oficials (1,3 MEUR) i en matèria de transports i carreteres, (5 MEUR en total).

Pel que fa als centres educatius, s’han adjudicat les obres per a la construcció de nous centres com ara el CEIP Martorell II (4,9 MEUR), el CEIP Joan Plana de Puigpelat (2 MEUR) i també s’han adjudicat els estudis per a la construcció d’un nou CEIP a Vilanova de Falset, Sant Quirze del Vallès, Sabadell, Granollers o Sant Fost de Campcentelles, entre altres.

En matèria de centres de salut, s’han adjudicat les obres de construcció de nous Centres d’Atenció Primària al Masnou (3 MEUR), Salt (2,3 MEUR), Cervelló (1,3 MEUR) i Cardedeu (2,2 MEUR). Aquests nous centres tenen la funció de millorar la qualitat i l’abast de l’atenció sanitària a Catalunya.

Així mateix, destaquen dues obres a l’Hospital de la Vall d’Hebron de Barcelona: l’adequació de la unitat de crítics postquirúrgics (1,3 MEUR) i l’adequació dels accessos a l’Àrea de Traumatologia (4,3 MEUR).

D’altra banda, també s’han adjudicat les obres de reconversió i remodelació de la residència Creu de Palau a Girona, depenent de Departament de Benestar i Família (7 MEUR) i les obres de reforma de la planta baixa del Palau de Pedralbes de Barcelona (1,3 MEUR).

Finalment, també s’han adjudicat les obres d’urbanització del barri de Can Carreras situat al costat de l’Estació Martorell Central dels FGC (4,5 MEUR) i el condicionament acústic de la carretera Gi-600 entre Tordera i Blanes (0,2 MEUR).

En les pàgines següents, s’amplia la informació de les obres del DPTOP

Adjudicades les obres d’urbanització de carrers al barri de Can Carreres dins l’actuació de millora de l’intercanviador Martorell Centre

El consell de GISA ha adjudicat avui les obres d’urbanització de carrers al barri de Can Carreres a Martorell per un import de 4,5 MEUR i un termini d’execució de sis mesos. Es preveu que les obres s’iniciïn en les properes setmanes. Aquesta actuació forma part d’una actuació més global que suposarà una reforma urbanística molt important a la zona de l’intercanviador FGC-Renfe de Martorell Centre. Aquesta actuació té l’objectiu de minimitzar l’efecte de la infraestructura ferroviària millorant l’accessibilitat des del barri de Can Carreres a la futura plaça de l’estació i garantint la fluïdesa i comoditat de la mobilitat dels vianants.

Les obres d’urbanització adjudicades avui s’executaran en dues fases. En la primera, es procedirà a efectuar una sèrie de millores per a la situació dels edificis afectats per la construcció del pas soterrat dels FGC. Així, se soterrarà una estació transformadora existent al costat del bloc d’edificis de l’antic carrer Montserrat, es reurbanitzarà aquest carrer a partir del nou pont sobre el torrent dels Llops fins el nou pas inferior i es facilitarà l’accés dels vianants amb la construcció de rampes d’accés, escales mecàniques i un ascensor que connectaran el carrer Montserrat amb la gran plaça de l’estació. A més, es condicionaran els marges del Torrent, es construiran uns murs de contenció i es farà una nova rotonda d’accés al conjunt. Així mateix, es reurbanitzaran àrees per als vianants al voltant dels edificis afectats i es construirà una plaça enjardinada al costat del Torrent de Llops.

La segona fase consisteix en la creació de la nova Plaça de l’Estació. Així, es construiran accessos en rampa i escala en l’antiga traça del ferrocarril, s’urbanitzarà la nova plaça, tot adaptant-la als accessos existents, i es pavimentarà i enjardinarà la cobertura del ferrocarril i algunes àrees al voltant dels edificis existents de la plaça. Finalment, es donarà continuïtat als accessos per als vianants de la nova plaça.

Mentre durin les obres, es mantindrà un carril de circulació tant en el carrer Montserrat com en el de Nou Montserrat i es mantindrà el servei de FGC sense canvis.

 Actuació global

Pel que fa al conjunt de les obres de construcció de l’intercanviador, actualment, s’estan acabant les obres de la nova estació d’FGC de Martorell Central. Es preveu que entri en servei passat l’estiu de 2006.

L’actuació global també inclourà l’ampliació de la plaça sobre les vies de Renfe, un nou edifici de l’estació de Renfe amb voluntat de crear un únic conjunt edificat i un aparcament per a vehicles. Aqueta última part de l’actuació és en fase de projecte i de planificació conjunta amb l’Ajuntament i Renfe. L’actuació ferroviària i de millora urbanística tindrà un cost total de 56 MEUR.

Apantallament acústic i visual de la Gi-600 a Tordera i Blanes

Les obres de condicionament de la carretera de Tordera a Blanes, la Gi 600, es van acabar l’estiu de l’any passat i van suposar una inversió superior als 4 MEUR. Avui s’han adjudicat unes obres complementàries de l’obra principal que corresponen a una de les mesures correctores d’impacte de les obres realitzades. Consisteixen en la col·locació d’apantallaments acústics i apantallaments visuals per tal de disminuir els impacte produïts per les obres. Les altres mesures correctores d’impacte, que són les revegetacions, estan actualment en execució i gairebé enllestides.

Els apantallaments acústics es faran en 5 punts situats en el tram més interurbà de la carretera. Les pantalles seran de formigó porós acolorit. En total es construiran 280 metres de pantalla de 2 metres d’alçada que se situen al terme municipal de Tordera i 120 metres de pantalla d’1,2 metres d’alçada que se situem al terme municipal de Blanes.

L’apantallament visual consistirà en la disposició de 48 metres lineals de plantacions d’arbres i arbustos, que se situen dins el terme municipal de Tordera.

Es preveu que les obres, adjudicades avui per 0,2 MEUR, comencin durant el segon trimestre de 2006 amb un termini d’execució de 2 mesos.