L'exposició Amb vistes al mar arriba a Tortosa

query_builder   6 març 2006 20:36

event_note Nota de premsa

L'exposició Amb vistes al mar arriba a Tortosa

El director general d’Urbanisme, Joan Llort, el delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó i el vicepresident del l’IDECE Miquel Castelló, han obert avui l’exposició Amb vistes al mar a Tortosa, que es podrà visitar fins el proper 26 de març al Palau Oliver de Boteller. Aquesta mostra, que ja ha passat per Barcelona i Tarragona, es portarà finalment a Girona. L’exposició, organitzada pel DPTOP amb el suport del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, mostra què és i quins són els objectius d’aquest Pla director urbanístic del Sistema Costaner i com, mitjançant una actuació urbanística, es pot preservar una part molt important dels espais del litoral català que encara estaven sense urbanitzar.

Amb l’objectiu de mostrar què representa el PDUSC, l’exposició recrea un itinerari històric en el qual, per mitjà d’un vídeo de tres pantalles sincronitzades, es posa de manifest l’evolució i els usos al litoral català. Aquest itinerari històric es remunta uns 80 anys enrere per ensenyar què ha passat en aquesta àrea en l’espai que abasta la vida de les generacions avui vives.

Els itineraris es munten al voltant de la cita de dades estadístiques i de l’encadenament de diferents imatges que mostren el territori en diversos moments del període estudiat, sense un afany de comparació de l’estat concret d’alguns paratges, sinó amb la voluntat de ser un testimoni del que ha succeït en aquesta estreta franja de territori. Aquests itineraris s’organitzen per temes com els assentaments humans, les infraestructures, el turisme, la indústria o la natura i el paisatge.

Després d’aquest preàmbul històric, l’exposició se centra en el Pla director urbanístic del sistema costaner, mitjançant aquests elements:

- Simulador virtual en 3D: permet fer un vol virtual per la costa catalana i veure i consultar les unitats territorials protegides pel Pla.

- Mapa gegant del litoral català: mostra, a escala 1/25.000 en 3D, tots els àmbits que preserva el Pla, mentre uns ordinadors annexos proporcionen tota la informació vinculada (superfície protegida, imatges, informació històrica sobre l’ocupació urbanística de l’àrea, entre altres)

 - Projecció: sis pantalles projecten imatges virtuals amb les zones protegides vinculades a les imatges reals de la costa en aquella àrea.

El Pla director a les Terres de l’Ebre

 El Pla director del sistema costaner (PDUSC) té com a objectius principals identificar, protegir i posar en valor els espais costaners lliures actualment d’ocupació, per tal de contribuir al desenvolupament urbanístic harmònic de la costa catalana. Els propòsits del Pla són d’aquests tipus:

 Urbanístics: evitar la consolidació d’un continu edificat que podria arribar a cobrir la pràctica totalitat de la línia de la costa.

Patrimonials: preservar els espais costaners pels seus valors paisatgístics, culturals i simbòlics.

Ambientals: possibilitar la preservació del medi costaner, especialment fràgil, i la seva continuïtat amb els espais oberts de l’interior.

Econòmics: gestionar l’espai com un recurs essencial per al desenvolupament econòmic, l’activitat turística i la qualitat de vida.

El 25 de maig passat, el conseller de PTOP va aprovar definitivament el PDUSC-1, que preserva la pràctica totalitat de sòl no urbanitzable i de sòl urbanitzable no delimitat situats bàsicament dins els 500 metres d’amplada de la línia de la costa, i estableix la condició de sòl no urbanitzable costaner. En diversos àmbits, el Pla s’estén més enllà d’aquests 500 m, en sòls d’influència de la costa. D’aquesta manera, es pretén assegurar la connexió d’espais naturals, preservar les planes fluvials i els entorns dels espais PEIN i garantir el compliment dels objectius del Pla.

En conjunt, el PDUSC-1 preveu la protecció definitiva de més de 23.500 hectàrees com a sòl no urbanitzable costaner.A aquestes, s’hi podrien afegir unes 1.000 hectàrees més, en el cas que els ajuntaments així ho decideixin, per tractar-se de sòls inclosos en l’àmbit del Pla director que no necessàriament han de ser sòl no urbanitzable costaner.

Pel que fa les Terres de l’Ebre, cal destacar, l’entorn immediat de l’Ametlla de Mar que queda protegit per una àmplia franja que connecta amb el PEIN dels Argelins i el Perelló fent, altre vegada de connector entre l’interior i la costa.

D’aquesta manera arribem al PEIN del Delta de l’Ebre on el Pla ja inicia la protecció al sud de l’Ampolla. Al llarg de tota la zona el PEIN, és reforçat i ampliat mitjançant la preservació de nous corredors i funcionant de connector dels seus diversos àmbits. També s’amplia aquest espai preservat fins a tocar cap al sud amb Sant Carles de la Ràpita.

A Alcanar destaca la llengua que connecta la serra del Montsià amb el mar mitjançant un corredor de màxima protecció entre la Fàbrica de Ciment i la Fonda.

El PDUSC-2

 El desembre passat, es va aprovar definitivament el pla director del sistema costaner per a sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial aprovat (PDUSC-2), que completa i complementa el pla. El PDUSC-2 estableix diferents graus de protecció a un àmbit de 650 hectàrees que conformen 44 sectors de 22 municipis catalans.

Vuit d’aquests sectors se situen a quatre municipis de les Terres de l’Ebre. La meitat d’aquests –als termes de l’Ametlla de Mar i Alcanar– compten amb el nivell màxim de protecció, que el planejament municipal classificarà com a sòl no urbanitzable costaner. En els altres quatre – a l’Ampolla, Deltebre i Alcanar-, el pla director conclou que es pot mantenir el seu règim actual de sòl urbanitzable delimitat, però hi estableix determinacions per al planejament urbanístic que els desenvolupi, tot delimitant els espais que s’hauran de preservar i establint directrius per assegurar una adient implantació paisatgística de les edificacions permeses.

Amb vistes al mar

Exposició sobre el Pla director urbanístic del sistema costaner

Tortosa, del 6 al 26 de març

Sala Agustí Querol Palau Oliver de Boteller (C. del Dr. Ferran,4)

Horari : De dilluns a divendres de 18.00 h a 20.30 h Dissabtes, diumenges i festius d’11.00 a 14.00 h i de 18.00 h a 20.30 h

 Es preveu que el proper 21 de març el secretari de Planificació Territorial, Oriol Nel·lo i el director general d’Urbanisme, Joan Llort, exposin les directrius del Pla director urbanístic del sistema costaner en el marc d’aquesta exposició

undefined
undefined
undefined
undefined