El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha finalitzat avui les obres de millora de la C-38 al llarg del tram entre Molló i la frontera amb França, al coll d'Ares. Els treballs, que han suposat una inversió d'1'3 MEUR, han comportat la renovació del paviment, així com dels elements de seguretat viària i de drenatge de la via. Les obres que ara conclouen s'emmarquen en un conjunt d'actuacions que el DPTOP està executant per tal de millorar el nivell de servei d'aquesta carretera, amb una inversió total en els últims tres anys d'11,2 MEUR.

Millora de 10 quilòmetres de la C-38

En el marc de les actuacions que està efectuant a la C-38, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha finalitzat avui els treballs de millora del tram, de 10 quilòmetres de longitud, entre Molló i la frontera amb França, al coll d’Ares. Les obres han comportat una inversió d’1,3 MEUR i han consistit principalment en el reforç del ferm de la carretera i la millora dels elements de drenatge i de seguretat viària.

En concret, aquesta actuació ha inclòs els treballs següents:

.- Sanejament i renovació del paviment al llarg dels 10 quilòmetres del tram, amb l’objectiu de millorar la comoditat i seguretat en la conducció.

.- Adequació dels accessos a finques particulars i camins veïnals.

 .- Col·locació de malla galvanitzada de triple torsió en quatre punts de la carretera com a element de seguretat.

.- Millora del drenatge de la via mitjançant la neteja, adequació i formació de noves cunetes i obres de drenatge.

.- Renovació i millora de la senyalització horitzontal i vertical.

.- Instal·lació de barreres de seguretat i elements de protecció.

Actuacions a tot el traçat la C-38

En els últims anys, el DPTOP ha impulsat un conjunt d’actuacions de millora a tot el traçat de la C-38, carretera que discorre des de Sant Pau de Segúries a Camprodon i des de Camprodon a Molló i a la frontera francesa, al Coll d’Ares. Així, el 2004 es va executar el condicionament del tram de la cruïlla de Beget a Molló, amb una inversió de 3,1 MEUR. El tram de la C-38 de Sant Pau de Segúries a Camprodon va ser objecte d’unes millores de traçat l’any passat, amb un cost de 2,1 MEUR.

A banda dels treballs que ara han conclòs entre Molló i el coll d’Ares, recentment, han finalitzat també en aquesta via les obres de millora a la travessera de Sant Pau de Segúries i la construcció d’una rotonda, amb un pressupost total de prop d’1,3 MEUR. Així mateix, aquest estiu finalitzaran els treballs de millora entre Sant Joan de les Abadesses i Camprodon i properament començaran al tram entre Camprodon i la intersecció a Beget.

 En conjunt, les obres completades des de l’any 2004, les obres actualment en execució i les obres que començaran properament, suposen una inversió total d’11,2 MEUR.