El DPTOP ha finalitzat la primera fase del Pla de renovació de la senyalització viària de les carreteres titularitat de la Generalitat, que s'ha centrat en l'Àmbit Metropolità, Girona est, Ponent i Camp de Tarragona, amb la col·locació dels nous pòrtics a l'avinguda Meridiana de Barcelona. El pla, que es va posar en marxa l'any 2004 i que ha iniciat ja la segona fase, servirà per modernitzar el conjunt de la senyalització de les carreteres de la Generalitat, amb la instal·lació d'uns 24.000 nous plafons a 2.949 cruïlles, el que comportarà una inversió total de més de 40 MEUR. De moment, s'ha intervingut sobre el 45% de les cruïlles i els plafons inclosos al pla.El Departament de Política Territorial i Obres Públiques impulsa un pla de xoc per millorar la senyalització d’orientació de les carreteres. L’objectiu és informar els conductors de forma més completa i entenedora sobre les diverses destinacions de la via on transiten. Això permet guanyar en seguretat viària i qualitat en la conducció.

El conjunt del pla de renovació de la senyalització té un cost superior als 40 MEUR i preveu millorar la senyalització d’unes 2.949 cruïlles amb la instal·lació d’uns 24.000 nous plafons. S’actua sobre totes les cruïlles de la xarxa viària de la Generalitat, sobre les cruïlles de carreteres de la Generalitat amb carreteres de les diputacions i, finalment, sobre les cruïlles entre carreteres de la Generalitat i carreteres de l’Estat. És la primera actuació d’aquestes característiques que es du a terme a l’Estat espanyol des dels anys 60.

Actualment, s’ha completat la primera fase de millora, que inclou les cruïlles de les carreteres més importants titularitat de la Generalitat de l’Àmbit Metropolità, les Comarques de Girona, Camp de Tarragona i Ponent.

La finalització de les obres de senyalització a l’Àmbit Metropolità ha permès una important millora en la zona amb més volum de trànsit del país. Actualment, en totes les obres ordinàries de millora de les carreteres que comporten renovació de senyals, ja s’implanta el nou model de senyalització.

Primer fase finalitzada

El pla de xoc de millora de la senyalització d’orientació viària es va engegar a principis del 2004. A hores d’ara s’ha completat la primera fase a les carreteres de l’Àmbit Metropolità, el Camp de Tarragona, Ponent i Girona. Una vegada completada l’actuació, s’ha millorat la senyalització de 1.390 cruïlles i s’han instal·lat més de 12.860 nous plafons amb una inversió de 20,76 MEUR.

Àmbit Metropolità

Les actuacions de millora de la senyalització d’orientació a les principals carreteres de l’Àmbit Metropolità que han finalitzat es van adjudicar l’any passat per un import de 8,24 MEUR. La xarxa viària d’aquestes comarques és la que més complexitat presenta tant a nivell d’orientació com en concentració d’encreuaments i volum de trànsit.

En aquesta fase, s’ha actuat per exemple en carreteres com la C-58, amb una intensitat mitjana de pas de més de 100.000 vehicles diaris, o a la C-17, amb una intensitat d’entre 50.000 i 80.000 vehicles que hi circulen cada dia. Durant la primera fase de la campanya de renovació de la senyalització a l’Àmbit Metropolità s’ha actuat en 300 cruïlles i s’han instal·lat uns 4.000 plafons a les carreteres de la Generalitat de les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Maresme, Garraf, Alt Penedès.

Les carreteres on s’han renovat els plafons són la C-55, C-59, C-60, C-33, C-58, C-17, C-35, C-352, C-31, la C-61, la C-155, la B-140 i la B-430. En una segona fase, que es va iniciar el passat mes d’octubre, es completarà la millora de senyalització viària a les carreteres de segon nivell de les comarques de l’Àmbit Metropolità i a les cruïlles de carreteres de la Generalitat amb vies d’altres administracions.

A més, la fase inicial ha millorat la senyalització de les carreteres a les següents zones: Girona est: Baix Empordà i costat est del Gironès, Alt Empordà, Selva i Pla de l'Estany. Principals vies on s’ha actuat: C-31, C-63, C-65, C-66, C-35, C-25, C-252, C-260, GI-682 i GI-664. 420 cruïlles, 3.500 plafons, 4,93 MEUR.

Ponent: Segrià, Pla d'Urgell, Urgell, Segarra i Garrigues. S’han canviat els plafons de les carreteres C-12, C-13, C-45, C-14, C-53, C-25, C-233, C-242, L-200, L-702, L-310, L-214. 320 cruïlles, 2.560 plafons, 2,33 MEUR.

.- Camp de Tarragona: Tarragonès, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès i Conca de Barberà. Principals vies: C-31, C-32, C-14, C-37, C-51, C-31B, C-44, C-241, T-722, T-310, T-214 i T-750. 350 cruïlles, 2.800 plafons, 5,26 MEUR.

La segona fase, en marxa

El pla de senyalització ha engegat una segona fase en què s’actua en les carreteres de segon nivell de l’Àmbit Metropolità, a les vies de les Comarques gironines, l’Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre. Una vegada completada l’actuació, s’haurà millorat la senyalització de 924 cruïlles i s’instal·laran més de 5.789 nous plafons amb una inversió de 13,7 MEUR.

.- Comarques gironines i la Cerdanya: l’Alt Empordà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el Ripollès i la Selva, excloses les cruïlles entre la costa i l’AP-7. Les principals carreteres en què s’intervindrà són: C-66, C-26, C-63, C-25, C-38. 220 cruïlles, 1.213 plafons, 2,6 MEUR .

 .- Alt Pirineu i Aran i les comarques de la Noguera i el Solsonès: l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Noguera, el Solsonès i la Val d’Aran. Carreteres principals: C-12, C-13, C-14, C-26, C-28, C-1412. 298 cruïlles, 1.863 plafons, 3,7 MEUR.

.- Terres de l’Ebre i el Priorat: el Priorat, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià. Carreteres principals: C-12, C-12B, C-42, C-44. 216 cruïlles 1.347 plafons, 3,5 MEUR.

 .- Metropolità b: Inclou les carreteres de segon nivell no executades en la fase anterior en aquest mateix àmbit. Principals vies: C-234, C-243a, 244a, C-245, C-1413a, C-1414, C-1415c i N-150. 190 cruïlles, 1.366 plafons, 3,9 MEUR.

El pla de renovació de la senyalització té prevista una tercera fase, corresponent a les Comarques centrals, que s’executarà l’any vinent amb la col·locació de 4.800 nous plafons en 635 cruïlles. La inversió prevista és de 6,5 MEUR. Una vegada finalitzada aquesta fase s’haurà completat el Pla de millora de senyalització d’orientació de les carreteres de la Generalitat amb l’actuació en més de 2.949 cruïlles amb la instal·lació d’uns 24.000 nous plafons i una inversió de més de 40 MEUR.

Característiques tècniques

El model de senyalització que s’està implantant, a banda de modernitzar i millorar la qualitat dels plafons, té en compte els criteris de visibilitat, claredat, continuïtat i jerarquització dels principals punts de destinació per tal de fer més entenedora l’orientació a les carreteres catalanes i aconseguir que la conducció sigui així més còmoda i segura.

Plafons

Els nous senyals que s’estan instal·lant es fan amb alumini, que té avantatges funcionals, estètics i de seguretat viària en cas d’impacte. Fins ara s’emprava el ferro galvanitzat que es corrou abans i és menys flexible.

Nous criteris de senyalització

Criteri de Visibilitat: Els plafons es col·loquen a 2,20 metres d’altura, en lloc dels 1,20 metres actuals, per tal de millorar la seva visibilitat. Així mateix, els senyals s’implantaran en llocs que permetin una detecció llunyana del plafó.

Criteri de Llegibilitat: Cada plafó de senyalització ha de contenir un nombre limitat de mencions (3 com a màxim i, en alguns casos molt excepcionals, 4) i amb una mida adient per tal de facilitar-ne la lectura. La mida de les lletres s’adapta a la velocitat de la via i, per tant, serà més gran a les carreteres de la xarxa bàsica i més petita a les de la xarxa local.

Criteri de Continuïtat: Un cop senyalitzat un determinat indret, a totes les cruïlles successives que es trobi el conductor, el mateix indret continuarà senyalitzat per tal de garantir un encaminament òptim. Els principals pols de la xarxa (nuclis de població, llocs d’interès turístics, centres industrials o de serveis, etc.) es classifiquen d’acord amb criteris objectius (població, importància específica...)

Aquesta classificació permetrà jerarquitzar els itineraris entre les diferents destinacions i servirà de base per a seleccionar les mencions que apareixen a la senyalització. Es defineixen 6 tipus de pols:

Superespecials: països i capitals de comunitat autònoma

Especials: capitals de demarcació

Primaris: capitals de comarca, aeroports, ports, etc.

Secundaris: poblacions mitjanes

Terciaris: poblacions petites

Quaternaris: llocs molt petits

L’ordre en què es disposaran els pols dins el senyal seguirà un criteri de proximitat.