Es reprenen les obres de perllongament de l'L5 entre Horta i Vall d'Hebron

query_builder   26 febrer 2007 14:00

event_note Nota de premsa

Es reprenen les obres de perllongament de l'L5 entre Horta i Vall d'Hebron

El proper 1 de març s'inicien les obres de perllongament de l'L5 de metro d'Horta a Vall d'Hebron. El projecte es reprèn amb millores en el projecte, noves garanties de seguretat, de control i d'informació:

. Es reprèn un projecte millorat i reforçat amb una nova ubicació del dipòsit de trens, nous estudis geològics i un sistema constructiu enfortit

. Es potencia la informació amb l'obertura d'un nou Punt d'atenció ciutadana on es podrà rebre informació de l'obra i fer les consultes pertinents a partir de dijous vinent

. S'impulsen noves garanties amb inspeccions prèvies als edificis i l'execució del pla d'auscultació i control d'obres

. S'invertiran 111,6 MEUR. L'obra té un termini d'execució de 30 mesos

. El nou tram tindrà més de 30 mil usuaris dia, portarà el metro als barris de La Teixonera, El Coll i El Carmel i connectarà l'L5 i l'L3 a la Vall d'Hebron

Represa de l'obra

L’obra que ara es reprèn desenvoluparà el traçat del perllongament de l’L5 entre Horta–Vall d’Hebron, un tram d’uns 2,5 quilòmetres. Preveu la construcció de tres estacions noves, El Carmel, El Coll/ La Teixonera i Vall Hebron, amb correspondència amb l’estació actual de Vall d’Hebron de l’L3.

El projecte es reinicia a partir de l’obra ja executada en un 35% del seu traçat . Així, a partir de dijous vinent s’iniciaran les tasques prèvies d’implantació i preparació del terreny per abordar el gruix de l’obra. Els treballs s’inicien pel pou d’atac situat a la plaça de Pastrana, en el túnel que unirà l’estació del Carmel i l’estació d’Horta.

En fases següents es treballarà en el túnel des del pou d’atac d’Isop en direcció Vall d’Hebron i a mesura que avancin les inspeccions d’edificis i es disposi dels equips necessaris es reprendrà el túnel des de l’estació de El Coll/La Teixonera a la del Carmel. S’iniciarà igualment el desviament de serveis afectats per a la construcció del nou dipòsit de trens davant les cotxeres de Sant Genís.

L’empresa adjudicatària és la UTE formada per les societats: Acciona Infraestructuras, SA, Corsán-Corviam Construcción, SA, i Proinosa, Promoción e Ingeniería de Obras, SA.

Un projecte reforçat

El projecte que es reprèn ara ha estat modificat i reforçat per donar el màxim de garanties de seguretat. Així, s’ha definit una nova ubicació del dipòsit de trens, s’han fet nous estudis geològics pel millor coneixement del terreny i s’ha reforçat el sistema constructiu.

 El traçat.  El traçat arrenca a l’estació d’Horta. A aquesta zona el recorregut es recolza sobre l’estació i la cua de maniobres, actualment en funcionament. A continuació se situa l’estació del Carmel, que queda ubicada coincidint amb la caverna que ja està parcialment excavada.

El traçat coincideix també amb la següent estació de El Coll/La Teixonera i enllaça amb una corba circular que dóna pas a una altra recta on es disposa d’un desviament diagonal per projectar el nou dipòsit de trens davant les cotxeres de metro de Sant Genís. Aquest nou dipòsit tindrà capacitat per a 10 trens distribuïts en 5 vies paral·leles i serà executat a cel obert, ja que es projecta sota el carrer que voreja les cotxeres de metro de Sant Genís, on no hi ha edificacions.

Al darrera de l’estació de Vall d’Hebron es manté la segona cua de maniobres amb tres vies i una capacitat per a 3 trens.

Geologia i geotècnia. El projecte constructiu incorpora també els resultats dels treballs de geotècnia encarregats per a la correcta definició i interpretació tant del medi geològic com de l’hidrològic. Així, s’han revisat els treballs ja executats a l’entorn de les obres de perllongament, s’ha actualitzat la cartografia geològica i s’inclouen 16 nous sondeigs de reconeixement que s’afegeixen als 39 realitzats anteriorment.

Procediment constructiu. La construcció de tot el túnel es farà mitjançant el mètode d’avanç i destrossa amb un sistema de reforç sistemàtic. Així, en les obres d’avanç del túnel s’aplicaran mesures com :

 .- Reducció de la longitud dels passos d’avanç.

 .- Col·locació de forma sistemàtica d’encavallades a tot el túnel, independentment de les característiques geològiques del terreny.

 .- Increment de la densitat dels perns d’ancoratge i del gruix total del formigó projectat.

Noves garanties de seguretat, control i informació

A banda de les millores que s’han incorporat al procediment constructiu de l’obra i al mateix projecte, l’actuació es reprèn també amb noves garanties de seguretat, control i informació especialment adreçades als veïns concernits. Així, ja abans de reiniciar les obres, s’ha emprès la inspecció prèvia dels edificis de l’àrea d’influència, la instal·lació de mesures d’auscultació d’aquests edificis i s’obrirà un nou Punt d’atenció ciutadana.

Inspeccions prèvies als edificis

Fa una setmana s’han iniciat les inspeccions prèvies dels edificis, locals comercials i aparcaments dins de la zona d’estudi. Aquesta àrea compren uns 525 edificis, 5.500 habitatges i locals situats entre 50 i 100 metres de l’eix del túnel. En aquest procés s’avalua tan els elements comuns de l’escala com cadascun dels domicilis. A dia d’avui ja s’han realitzat un centenar d’inspeccions de l’àrea on s’inicia l’obra.

L’objectiu de les inspeccions prèvies és documentar l’estat actual de conservació de les construccions per a utilitzar-la de referència abans, durant i després de les obres, i garantir als propietaris dels edificis un document fidel de l’estat de les construccions en previsió de qualsevol afecció durant la seva vida útil.

Així, ja s’han realitzat les inspeccions a l’exterior dels edificis i s’han iniciat les inspeccions casa per casa en la zona on s’iniciarà l’obra. La campanya es desenvoluparà durant els propers sis mesos. Gisa informa de manera prèvia de l’inici de les inspeccions als administradors de finques, presidents de les comunitats i veïns, i del personal que efectuarà les revisions amb la corresponent acreditació.

Pla d’auscultació

Igualment, abans de la represa de l’obra, s’inicien les tasques d’instal·lació dels equips d’auscultació i control. Es tracta d’equips de mesura i lectura que s’instal·len a l’exterior dels edificis per controlar l’evolució dels possibles assentaments, tant en superfície com en profunditat i les possibles oscil·lacions del nivell freàtic.

En els trams de túnel s’instal·len també els sensors necessaris per al control de les convergències, les pressions exercides pel terreny sobre el sosteniment i els esforços de treball del sosteniment.

Nou Punt d’atenció ciutadana

Per tal de facilitar al màxim la informació als veïns de l’obra i de la seva evolució el proper dijous s’obre el Punt d’atenció ciutadana (PAC). La instal·lació, situada al passatge de Calafell 1-3, permetrà a la ciutadania rebre informació i resoldre dubtes sobre el desenvolupament dels treballs. El PAC  funcionarà fins el final de l’obra.

El PAC té una superfície d’uns 110 m2 que inclou la zona d’atenció ciutadana i una exposició que proporciona una informació àmplia i visualment atractiva sobre el projecte de perllongament, tant pel que fa a les seves característiques com a la seva repercussió sobre la mobilitat al barri. S’ha instal·lat en un lloc cèntric per tal de facilitar l’accés als ciutadans que vulguin conèixer de prop les particularitats d’aquesta obra.

L’horari d’obertura és de 10 h a 14 h i de 17 h a 20 h de dilluns a divendres i funcionarà des d’aquesta setmana fins que finalitzi l’obra.

El PAC compta amb la presència de dues tècniques en treball social que informaran i atendran els dubtes dels visitants i incorporarà, a més, imatges i gràfics sobre la evolució del projecte. Aquesta mostra està integrada per diversos plafons amb fotografies i textos que expliquen la ubicació de les noves estacions, les zones a les quals es donarà accés i les millores que aportarà l’increment del transport públic.

El mateix centre podrà acollir reunions informatives i serà, en definitiva, el punt de referència de comunicació entre veïns i Administració mentre es desenvolupin les obres.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined