Al llarg del mes de maig s'han adaptat a persones amb mobilitat reduïda (PMR) tres estacions més del metro de Barcelona: Plaça del Centre (L3), Torras i Bages (L1) i Besòs (L4). Les obres, consistents en l'adaptació general d'accessos, la instal·lació d'ascensors i d'encaminaments per a invidents, han comportat una inversió global de 4,4 MEUR. D'aquesta manera, ja són 70 les estacions de metro equipades amb ascensor dins del pla de millora d'accessibilitat que duu a terme el Govern amb una inversió superior als 100 MEUR.

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques continua desenvolupant el Pla de millora de l’accessibilitat a tota la xarxa de metro de Barcelona. Amb l’adaptació d’aquestes tres estacions ja en són 70 les que estan equipades per persones amb mobilitat reduïda, 35 les que estan en obres o a punt d’iniciar-se i 16 les que estan en fase de redacció de projecte.

En línies generals, les obres d’adaptació han consistit en la instal·lació de tres ascensors, un per accedir al vestíbul des del carrer i dos que comuniquen les andanes amb el vestíbul. Així mateix, s’han adaptat els punts de validació de bitllets i els accessos a les andanes i s’han establert encaminaments per a invidents.

L3

 · Plaça del Centre: l’ascensor de carrer es troba situat a la mateixa Plaça del Centre al costat mar. S’han instal·lat dos ascensors vestíbul-andana i encaminaments per a invidents, tant en el vestíbul com en les andanes. Així mateix, s’han col·locat rampes d’accés al tren en els extrems de les andanes. L’actuació ha comportat una inversió d’1,5 MEUR.

L1

. Torras i Bages: l’ascensor de carrer a vestíbul està ubicat al costat de l’actual accés al Passeig de Santa Coloma cantonada amb carrer Palomar, al cantó mar. S’han instal·lat dos ascensors vestíbul-andana i rampes d’accés al metro. El cost total ha estat d’1,1 MEUR.

L4

 · Besòs: l’ascensor del carrer al vestibul està ubicat al costat mar de la Gran Via de les Corts Catalanes, entre la Rambla Prim i la carretera de Mataró, en la nova zona urbanitzada per BIMSA. Igualment, s’han realitzat dos ascensors vestíbul-andana i encaminaments per a invidents, tant al vestíbul com a les andanes. Aquest vestíbul connecta al mateix nivell amb el de la parada Besòs de la línia T5 de tramvia. L’actuació ha comportat una inversió d’1,8 MEUR.