L'Institut Català del Sòl actuarà en 16 nuclis antics

query_builder   5 gener 2006 11:36

event_note Nota de premsa

L'Institut Català del Sòl actuarà en 16 nuclis antics

El Consell d’administració de l’Institut Català del Sòl ha autoritzat la signatura de convenis amb 16 municipis de Catalunya per executar diferents obres de rehabilitació dels seus nuclis antics i de restauració de monuments. Les intervencions responen a l’objectiu del Govern de la Generalitat de frenar el progressiu deteriorament dels nuclis antics i entorns monumentals de diferents poblacions de Catalunya.
Àmbit Metropolità

Gelida

Redacció del Pla de renovació i millora de l’espai públic del centre històric. Aquest pla vol establir l’àmbit concret i uns criteris generals per a les intervencions previstes en el centre històric amb l’objecte de mantenir la coherència general del conjunt. Conveni entre l’Ajuntament i el DPTOP Finançament – 25.689,66 € Institut Català del Sòl

Santa Coloma de Cervelló

Addenda al conveni signat per incloure la rehabilitació de Ca l’Ordal a la restauració dels cellers cooperatius de la Colònia Güell. Ca l’Ordal és una masia, de propietat particular, però que té adjunt un edifici cobert que és l’antic pou públic obra de l’arquitecte Joan Rubió i Bellver, col·laborador de Gaudí. Es rehabilitarà el pou per utilitzar-lo com a oficina d’informació municipal. Pel que fa als cellers, aquests són propietat de l’Ajuntament i s’utilitzen com a “centre d’interpretació i acollida de visitants” a la Colònia Güell que, tota ella, ha estat declarada monument. La intervenció renovarà la terrassa que els cobreix. Conveni entre l’Ajuntament, el Departament de Cultura i l’Institut Català del Sòl Finançament – 104.773,80 Institut Català del Sòl 45.689,82 Ajuntament

Comarques centrals

Navarcles

Urbanització del carrer Ample i la plaça de l’Església. La situació actual del nucli antic fa convenient una actuació integral per tal de renovar diversos carrers, substituint els paviments existents i renovant les xarxes de clavegueram i enllumenat públic. Conveni entre l’Ajuntament i el DPTOP Finançament – 64.655,17 € Institut Català del Sòl 64.655,17 € Ajuntament

Sant Salvador de Guardiola

Redacció del projecte bàsic de la rehabilitació de l’edifici del Casal Sala i de la urbanització de la plaça posterior. El projecte bàsic servirà de marc de referència per a les intervencions parcials que conformaran la rehabilitació del casal que l’ajuntament vol convertir en un centre per a diferents usos. A més es planifica la urbanització de la plaça annexa a l’edifici que servirà per resoldre els accessos així com ampliar l’espai d’usos col.lectius. Conveni entre l’Ajuntament i el DPTOP Finançament – 24.137,93 € Institut Català del Sòl

Comarques gironines

Figueres

Restauració de l’edifici del Casino Menestral. Es tracta d’un edifici de començaments del segle XX, amb elements modernistes molt interessants a nivell local que es troba en una situació estructural delicada. Conveni entre l’Ajuntament, la Societat Casino Menestral i l’Institut Català del Sòl Finançament – 150.862,07 € Institut Català del Sòl 150.862,07 € Ajuntament

Girona

Restauració del campanar de l’església de Sant Feliu. Aquest campanar de l’església gòtica constitueix una de les fites urbanes de Girona. Les patologies estructurals que pateix són molt greus i fan necessària una intervenció en profunditat. És l’obra més emblemàtica del nou protocol de l’1% cultural. Conveni entre l’Ajuntament, la Diputació de Girona, el Bisbat de Girona, la Direcció General del Patrimoni Cultural i l’Institut Català del Sòl Finançament – 362.068,97 € Institut Català del Sòl 250.000,00 € Ajuntament 250.000,00 € Diputació de Girona 172.413,79 € Bisbat de Girona

LLagostera

Urbanització de l’accés a la plaça de la Vila i entorn de la muralla. Aquesta intervenció constitueix la primera fase d’un projecte global i consistirà en connectar la zona prevista d’aparcaments amb el centre de la vila, generant un nou espai a l’entorn de l’antiga muralla. Conveni entre l’Ajuntament i el DPTOP Finançament – 155.172,41 € Institut Català del Sòl 155.172,41 € Ajuntament

Pera, la

Urbanització d’un aparcament públic a l’entorn del nucli antic de Púbol. Aquesta actuació és continuació d’una anterior que consistia en l’adequació d’una zona tova per a aparcaments. Ara es realitzaran treballs consistents en la creació d’uns murs i una jardinera, integrant-se d’aquesta manera amb la primera fase. Conveni entre l’Ajuntament i el DPTOP Finançament – 19.032,33 € Institut Català del Sòl 19.032,33 € Ajuntament

Quart

Segona fase de rehabilitació de l’antiga bòbila per a sala d’exposicions de la terrissa: rehabilitació del porxo i ordenació de les places de l’entorn. Aquest complex fabril propietat de l’ajuntament i ubicat en el centre de la població acollirà el patrimoni terrissaire del municipi consistent en diverses col.leccions privades de ceràmica i terrissa, provinents de donacions i adquisicions del propi ajuntament i també de multitud de peces procedents de concursos d’àmbit local. Conveni entre l’Ajuntament i el DPTOP Finançament – 68.965,52 € Institut Català del Sòl 262.449,48 € Ajuntament

Pirineu

Peramola

Urbanització del nucli antic. L’actuació suposa la renovació integral de diversos carrers del nucli urbà que es troben en un estat deficient degut a la seva antiguitat, així com la dels materials amb que es van realitzar. Això implica substitució dels paviments existents i afecta també a les xarxes de clavegueram i aigua potable. Conveni entre l’Ajuntament i el DPTOP Finançament – 155.172,41 € Institut Català del Sòl 200.969,07 € Ajuntament

Tremp

Rehabilitació de les antigues adoberies i reordenació del seu entorn. Aquesta actuació s’emmarca en un important el projecte urbanístic de l’ajuntament que té com a objectiu ordenar les dues ribes de la riera que creua la ciutat, creant un parc fluvial, i resoldre la connexió de l’actual ciutat situada a la banda dreta, aigües avall, amb el previsible eixample que es vol orientar cap a l’altre riba. Conveni entre l’Ajuntament i el DPTOP Finançament – 155.172,41 € Institut Català del Sòl 155.172,41 € Ajuntament

Ponent

Cervera

Elaboració del projecte i execució de les obres de restauració del paranimf i les cobertes de l’edifici de la Universitat. Aquesta segona fase de restauració de les teulades es centrarà en el paranimf que forma una unitat independent respecte del conjunt de cobertes de l’ edifici. L’edifici està ocupat per l’Institut de Batxillerat, pel Departament de Cultura (arxiu i biblioteca), UNED (Universitat a distància), Paeria de Cervera, Patronat de la Universitat. Les obres seran executades per l’Institut Català del Sòl. Conveni entre el Patronat de la Universitat de Cervera i l’Institut Català del Sòl Finançament – 2.586.206,90 € Membres del Patronat 206.896,55 € Mútua General de Catalunya

Terres de l’Ebre

Horta de Sant Joan

Redacció del Pla de renovació i millora de l’espai públic del centre històric. Aquest pla establirà els criteris, materials i diferents tipologies, segons es tracti de carrers o places, pels quals s’han de regir els projectes concrets d’intervenció en aquest centre. Es volen donar uns criteris coherents i d’identitat al conjunt del centre històric que el Departament de Cultura vol declarar Bé d’Interès Cultural. Conveni entre l’Ajuntament i el DPTOP Finançament – 20.258,62 € Institut Català del Sòl

Sant Carles de la Ràpita

Restauració de l’església nova. Aquest edifici neoclàssic inacabat, projectat en el temps de Carles III i que havia de destinar-se a l’administració pública, està situat a l’entrada del barri de l’Espanyol i va ser declarat monument l’any 1984. Les obres de transformació d’aquest edifici en un espai públic cultural donaran resposta a una històrica reivindicació popular. Conveni entre l’Ajuntament, l’Institut Català del Sòl i la Direcció General del Patrimoni Cultural Finançament – 258.620,69 € Ajuntament

Tivissa

Redacció del Pla de renovació i millora de l’espai públic del nucli antic. Aquest pla ha de donar les pautes per la programació i redacció de projectes executius per a la renovació de totes les xarxes de serveis i la pavimentació del nucli, basant-se en uns criteris històric-arquitectònics lligats a la pròpia i singular morfologia del casc. Conveni entre l’Ajuntament i el DPTOP Finançament – 25.000 € Institut Català del Sòl Tortosa

Instal.lació d’una estació transformadora per a dotar de subministrament d’energia elèctrica la biblioteca comarcal F.Oliver de Boteller i la zona de l’entorn del Palau Abària. Conveni entre l’ajuntament i l’Institut Català del Sòl Finançament – 13.327,94 € Institut Català del Sòl 13.327,95 € Ajuntament

Algunes d’aquestes intervencions formen part del Protocol de col.laboració signat el passat 26 d’octubre entre els departaments de Política Territorial i Obres Públiques i el de Cultura per a l’aplicació de l’1% cultural durant el quadrienni 2005-2008. El Consell d’administració de l’Institut Català del Sòl ha ratificat aquest protocol del que serà part activa en el finançament i execució de les obres programades. D’acord amb aquest protocol, la Generalitat invertirà 19,4 M€ que li permetran fer 140 actuacions de conservació, intervenció en centres històrics i restauració del patrimoni arquitectònic i arqueològic en diferents municipis de Catalunya.

undefined
undefined
undefined
undefined