Joaquim Nadal i Celestino Corbacho signen un conveni per reordenar l'avinguda de la Granvia fins al riu Llobregat

query_builder   22 maig 2006 18:30

event_note Nota de premsa

Joaquim Nadal i Celestino Corbacho signen un conveni per reordenar l'avinguda de la Granvia fins al riu Llobregat

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nada i l’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, han signat un conveni de collaboració que té com a objectiu reordenar urbanísticament la part sudoest de l’àrea geogràfica de la Marina, en el terme municipal de L’Hospitalet. El Consorci per a la Reforma de la Granvia, ens integrat per ambdues institucions i que ja està treballant en la transformació del primer tram de la Granvia i en el desenvolupament de la plaça d’Europa, serà l’encarregat de dur a terme l’estudi i de concretar les figures de planejament necessàries.

Segon impuls a la Granvia de L’Hospitalet

El Conveni signat avui aborda la reordenació urbanística la part sud-oest de l’àrea geogràfica de la Marina on hi conviuen importants complexos d’equipaments, infraestructures viàries i ferroviàries, espais destinats a zona verda de caràcter metropolità fins al moment no executada i diverses activitats de caràcter industrial, que donen com a resultat un espai fragmentat i poc integrat amb la resta del territori de L’Hospitalet.

L’acord permetrà estudiar les propostes urbanístiques i formular el nou planejament urbà que permeti el desenvolupament d’aquest zona d’acord amb les transformacions que s’estan produint actualment a l’entorn de l’eix de l’avinguda de la Granvia i d’acord amb la conjuntura socioeconòmica actual de L’Hospitalet i de l’àrea metropolitana. L’àrea susceptible d’estudi i d’intervenció urbanística abasta 208 hectàrees, superfície que representa quasi un 17% del territori municipal.

El Conveni estableix un seguit de criteris que han de guiar la reordenació d’aquesta àrea, d’entre els quals cal destacar:

- Prolongar la transformació de l’avinguda de la Granvia continuant amb la pauta bàsica d’intervenció actual aplicada al primer tram entre els carrers de l’Escultura i de Miguel Hernández.

- Permeabilitzar l’avinguda de la Granvia en sentit nord/sud i fer possibles nous desenvolupaments urbanístics a les seves façanes, amb la incorporació d’usos i paràmetres d’edificació més d’acord amb el caràcter urbà previst per a aquesta via.

- Preservar una reserva suficient d’espai lliure per constituir un corredor paisatgístic i amb capacitat de connector natural al llarg del riu Llobregat.

- Atorgar una rellevància en l’ordenació proposada a les masies existents que formen part del catàleg del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic de L’Hospitalet de Llobregat (PEPPAL’H).

- Introduir nous usos, en especial pel que fa a l’activitat econòmica.

-  Procurar que els projectes de les infraestructures continguin mesures per a la seva integració paisatgística i minimitzar els impactes ambientals actuals i futurs.

Pol sanitari i del coneixement

 En aquest territori tenen un pes fonamental els actuals equipaments sanitaris. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Barcelona estan impulsant importants projectes amb relació a la millora i l’ampliació dels seus equipaments actuals (Hospital Universitari de Bellvitge, Institut Català d’Oncologia, Institut de Diagnòstic per la Imatge, Institut de Recerca Oncològica, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge i Facultat de Medicina-Odontologia i Infermeria), i amb relació al desenvolupament de futures noves instal·lacions per a activitats en el camp de la salut, les quals requereixen un encaix urbanístic amb el teixit urbà més enllà del planejament vigent.

Aquestes actuacions s’agrupen en el projecte denominat BioPol L’H, que està sent concebut pel Departament de Salut i la Universitat de Barcelona com un espai assistencial, educatiu i per a la generació de coneixement de la biotecnologia mèdica amb actuació pública i privada de la nova indústria emergent. El Conveni estableix que caldrà fixar, posteriorment, un conveni específic amb el Departament de Salut i la Universitat de Barcelona per promoure els serveis hospitalaris i universitaris i per a la creació i desenvolupament del projecte BioPol L’H.

Amb la signatura d’aquest conveni comença un procés que permetrà definir les noves funcions i fisonomia de la part sud-oest de L’Hospitalet i que suposarà un segon impuls al Districte Econòmic Granvia L’Hospitalet, la potenciació del pol sanitari (assistencial, educatiu i de coneixement) avançat de L’Hospitalet, l’establiment d’una relació inèdita entre el barri de Bellvitge i la nova avinguda de la Granvia, i la recuperació ambiental de la Marina i dels entorns del riu Llobregat.

Estat de la primera fase de la Granvia

A principis d’any es va iniciar la fase final de les obres de soterrament de l’avinguda de la Granvia, a l’entorn de la plaça d’Europa. Un cop enllestits els treballs més complexos -estructures, desviaments de serveis i trànsit i excavacions-, ara s’està treballant en els ferms, els revestiments i les instal·lacions.

Les obres a la Granvia estan evolucionant amb un ritme de treball molt intens, dedicant bona part dels esforços als treballs necessaris per al soterrament del trànsit, és a dir el dipòsit d’aigües pluvials, la pavimentació, revestiments i instal·lacions.

Pel que fa a l’estació d’FGC de la plaça d’Europa, continuen els treballs d’estructura a les zones de vestíbul i sortida d’emergència, amb la formació d’escales a ambdós costats. Igualment s’ha executat la llosa a nivell del carrer del vestíbul del costat muntanya, a més de les estructures que defineixen els locals tècnics i espais destinats a serveis. En aquest costat s’ha executat igualment la rampa - escala d’accés a l’intercanviador.

 Paral·lelament, les obres de la plaça d’Europa estan avançant segons la planificació prevista. Pel que fa a l’edificació, ja s’han concedit les llicències per a la construcció de tres edificis d’habitatges i dos d’oficines promoguts en els solars adjudicats a FADESA; dos edificis (hotel i oficines) projectats per l’arquitecte Toyo Ito i promoguts per Layetana, Metropolis i FCC; l’edifici corporatiu de COPISA projectat per Óscar Tusquets; i es troben molt avançats els projectes dels edificis d’habitatges protegits promoguts per l’INCASOL i per les cooperatives d’UGT, CCOO i CONFAC.

Es preveu que els vehicles puguin circular per la nova Granvia en sentit Barcelona a finals de juny, i en tots dos sentits passat l’estiu, moment en el qual començaran els treballs d’urbanització de la plaça d’Europa. A dia d’avui, l’execució de l’obra és d’aproximadament un 75 per cent.

undefined
undefined
undefined
undefined