En el marc de les obres de desdoblament de l'Eix Llobregat (C-16), avui ha entrat en servei el nou enllaç de Berga sud. L'enllaç, format per dues rotondes i un pas inferior, permet als vehicles dirigir-se cap al sud de Berga, Avià i Cal Rosal, així com a un punt d'informació turística i un càmping.

Desdoblament de l’Eix del Llobregat

L’estiu passat, es van posar en servei uns 12 quilòmetres de nova autovia a l’Eix del Llobregat (C-16), corresponents als dos extrems del desdoblament que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està executant entre Navàs i Berga.

Per necessitats de l’obra i la seva compaginació amb el trànsit, va quedar pendent en el tram final del desdoblament l’execució del nou enllaç de Berga sud. Aquest enllaç, que permet als vehicles accedir al sud de Berga, Avià, Cal Rosal, una oficina d’informació turística i una àrea de càmping i serveis, ha entrat avui en funcionament.

El nou enllaç Berga sud

El nou enllaç està format per dues rotondes a banda i banda del tronc central de la C-16, comunicades per mitjà d’un pas inferior, i els ramals corresponents de connexió.

Rotondes: Les rotondes que formen l’enllaç tenen un diàmetre de 43 metres, amb una calçada anular formada per 2 carrils de circulació de 4 metres d’amplada, voral exterior d’1,5 metres i interior de 0,5 metres.

Ramals: Una de les rotondes (sentit descendent) compta amb dos ramals per accedir a l’antiga C-16 i dirigir-se al sud de Berga i Avià, d’una banda, i a la zona de Cal Rosal, de l’altra. L’altra rotonda (sentit ascendent) compta amb tres ramals: un dóna accés al punt d’informació túristica, un altre a la zona de càmping i serveis i un tercer al tronc de l’autovia en direcció Puigcerdà. Un altre ramal, que inclou un pas inferior, connecta les rotondes.

Pas inferior: El pas inferior té una longitud de 40 metres i una amplada de 8,5 metres, amb dos carrils de circulació. El gàlib lliure és de 5 metres.

Obres en execució

Actualment, les obres de desdoblament a l’Eix del Llobregat es concentren en el tram central, entre Gironella i Berga. Es preveu que el mes vinent ja s’obrin al trànsit els quatre carrils al llarg dels 3 quilòmetres corresponents a la variant de Gironella i que tot el desdoblament quedi enllestit l’octubre vinent.

Paral·lelament, s’estan executant les obres de l’accés des de l’Eix fins a Casserres en el tram més proper a la població i la tardor vinent començaran els treballs a la resta del tram fins a la nova autovia.