partir de dimarts de la setmana vinent el servei de l'L4 de Metro quedarà interromput durant dos mesos entre les estacions de Ciutadella / Vila Olímpica i La Pau per les obres de millora que s'hi duran a terme. Durant les obres, que es realitzaran del 26 de juny al 26 d'agost, TMB habilitarà un servei d'autobusos llançadora entre Ciutadella / Vila Olímpica i La Pau, amb parada a totes les estacions intermèdies. Els treballs consistiran en la renovació dels trams de via entre les estacions de Bogatell i Selva de Mar per tal de corregir les vibracions provocades pel pas dels combois i les filtracions d'aigua que s'hi produeixen. L'actuació, que comporta una inversió de 7,1 MEUR, inclou també, el condicionament i la millora de les estacions d'aquest tram.

Servei alternatiu amb la mateixa freqüència

Mentre es realitzin les obres de millora entre aquestes estacions durant els propers dos mesos s’establirà un servei especial d’autobusos entre les estacions de Ciutadella / Vila Olímpica i la Pau de la l’L4, per facilitar la mobilitat dels ciutadans.

Els autobusos faran el recorregut entre les estacions de Ciutadella / Vila Olímpica i La Pau, amb parada en totes les estacions intermèdies: Bogatell, Llacuna, Poble Nou, Selva de Mar, El Maresme / Fòrum, Besòs Mar i Besòs. La resta de la línia 4, entre Ciutadella / Vila Olímpica i Trinitat Nova, funcionarà amb normalitat.

Aquest servei alternatiu d’autobús, dotat de vehicles articulats, circularà amb la mateixa freqüència i el mateix horari que el metro, inclosa la franja de funcionament ininterromput de les nits de dissabte i vigílies de festius. El transbordament entre el bus llançadora i el metro (L4 a Ciutadella i L2 a La Pau) està garantit fins de les 23 hores dels dies feiners, diumenges i festius, i fins a la 1 de la matinada dels divendres. No serà necessari validar el títol de transport al pujar al bus.

Les parades del bus especial estaran convenientment senyalitzades i des de fa uns dies s'informa del tall temporal en tota la xarxa de metro, i especialment a les estacions i els trens de la línia 4. Com a itineraris alternatius per anar al Parc del Fòrum i la zona de platges, TMB suggereix:

.- L2 fins a La Pau i a continuació el bus especial

.- L1 fins a Marina o Glòries i a continuació la línia T4 de tramvia

.- Línies regulars de bus de TMB, com ara la 36, la 41, la 71 i la 141.

 Millores entre Bogatell i Selva de Mar

El tram del túnel de l’L4 entre les parades de Bogatell i Selva de Mar, construït a mitjans de la dècada dels 70, va ser projectat molt pròxim a la superfície. Això fa que el pas continuat dels combois del Metro provoqui vibracions a la zona que són molestes per veïns i vianants. A més, la composició geològica del terreny facilita la transmissió d’aquests moviments als edificis propers i provoca filtracions d’aigua, tant a les estacions com al túnel del metro.

Per aquest motiu, després de realitzar diverses proves amb diferents mètodes d’esmorteïment de vibracions, el DPTOP va optar per renovar íntegrament el tram afectat de doble via, de 2,4 quilòmetres, i les 4 estacions entre Bogatell i Selva de Mar de l’L4 del Metro, amb una inversió de 7,1 MEUR.

Durant el primer semestre de l’any s’han dut a terme els treballs de millora de les estacions de Bogatell, Llacuna, Poblenou i Selva de Mar. Les feines realitzades fins ara han consistit en la substitució de la superestructura de via sobre balast per una llosa de formigó amb fixacions elàstiques que minimitzen les vibracions que genera el pas dels trens. Els treballs s’han dut a terme en horari nocturn, per tal de garantir el servei de Metro.

S’inicien els treballs als trams de túnel

Un cop finalitzades les obres per minimitzar les vibracions i filtracions a les estacions, el DPTOP inicia ara els treballs en els trams de túnel. Per tal de reduir les vibracions, el DPTOP ha optat per una triple solució: Es retiraran les actuals travesses, amb subjeccions rígides i es substituiran per unes altres amb subjeccions elàstiques que absorbiran millor les vibracions.

Es reduirà la distància entre travesses, passant de 65 a 50 centímetres. Es canviaran els carrils per altres de més pesants i es renovarà el balast. A les estacions, amés a més de canviar els carrils per altres més pesants es substituiran els aparells de via situats a les estacions de Bogatell i Selva de Mar per uns de nous antivibratoris. Impermeabilització del túnel Pel que fa a les filtracions d’aigua al túnel se segellaran i repararan les juntes causants de les filtracions i es col·locarà feltre geotextil i tub de recollida i evacuació d’aigües a la base del túnel.