El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, es va entrevistar ahir a la tarda a Madrid amb el president d'Iberia, Fernando Conte i el director general de la companyia, Enrique Donaire. L'entrevista es va concertar aprofitant la presència del conseller Nadal a Madrid per la signatura dels convenis per al soterrament de les vies del ferrocarril a Sant Feliu de Llobregat i Granollers.Aquesta entrevista s’ha emmarcat en el context dels contactes habituals i periòdics que el Govern vol mantenir amb Iberia i amb totes les companyies. En la trobada, el conseller va demanar explicacions a Iberia per l’anunci de la suspensió de vols des de l’aeroport del Prat i les causes que l’originen. En aquest sentit, els directius d’Iberia van circumscriure l’actual situació en l’àmbit estrictament empresarial i van desvincular les decisions que es puguin prendre de qualsevol altra consideració.

Així, els directius d’Iberia van reiterar al conseller la clara voluntat de la companyia d’apostar per l’aeroport del Prat i per reforçar-hi la seva presència. Aquesta voluntat s’expressa amb el compromís de realitzar al Prat, prèvia concessió, les inversions per a la construcció i explotació d’un hangar de manteniment d’avions. Alhora, van informar del compromís de crear un centre de manteniment dels elements tècnics de terra en l’àmbit aeroportuari, amb l’objectiu d’assolir una millor eficiència.

El conseller afirma que “de la reunió es desprèn que l’espai a ocupar comporta un contracte de concessió i el pagament d’un cànon, així com la constatació que hi ha espai i terreny per a més hangars per a d’altres companyies, com no podia ser d’altra manera”. D’altra banda, els representants d’Iberia van remarcar la seva aposta per tirar endavant, amb base a Barcelona, una nova companyia aèria amb participació accionarial d’Iberia i d’altres grups empresarials de Catalunya i de la resta d’Espanya. Aquesta companyia operaria de punt a punt, en aeroports principals i, en molts casos, amb codi compartit amb Iberia.

El Govern de Catalunya valora positivament la voluntat expressada d’apostar pel Prat i invertir-hi, així com la decisió de crear una nova companyia amb base a Barcelona i en disposició d’obrir i ampliar les perspectives de vols des de l’aeroport barceloní. El conseller, però, va reiterar “la necessitat de relacionar aquesta decisió a la voluntat d’entrar en nous mercats”, i va insistir que “cal desvincular-la de la gestió d’Iberia”. Segons el conseller Nadal, “la nova companyia ha de néixer amb l’única vocació de ser una nova aposta empresarial”.

El conseller va demanar a Iberia que concreti el compromís de la companyia de demostrar que no hi ha una estratègia d’afebliment del Prat en benefici d’altres posicions estratègiques i que l’anàlisi de costos dels vols es faci vol a vol i per a vols des de qualsevol aeroport. D’altra banda, el conseller, de nou, va insistir en la necessitat de garantir els llocs de treball que Iberia té al Prat i de crear-ne de nous. Aquesta petició va ser acollida favorablement per Iberia i el Govern considera que la companyia ara haurà d’abordar inexcusablement una política de millora de l’eficiència i de la competitivitat, tot garantint la màxima qualitat en el servei.

El conseller i els directius d’Iberia van acordar que el seguiment regular de totes aquestes qüestions es farà a través del Secretari per a la Mobilitat, Manel Nadal, i del Comitè de Rutes Aèries amb la voluntat de posar l’èmfasi més en la creació de noves rutes que en el tancament de les que s’acreditin cares o poc rendibles.