El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal i l’alcalde del Prat, Lluís Tejedor, han signat el conveni de desenvolupament del projecte de rehabilitació integral del barri de Sant Cosme, en el marc dels ajuts previstos per la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial. Aquest projecte suposarà una inversió global d’11,9 MEUR, de la qual la Generalitat aportarà el 50%.

El pla permetrà completar la transformació del barri principalment per mitjà de la millora de l’espai públic. Entre les actuacions previstes, cal destacar la urbanització de la plaça dels Jutjats i del carrer Riu Llobregat i el desenvolupament de programes de participació ciutadana, formació per a joves, de dinamització esportiva i de suport als centres educatius.

El 10 de febrer passat, el DPTOP va obrir la tercera convocatòria dels ajuts de la Llei de barris, amb una inversió total de 99 MEUR, destinada a finançar el 50% dels pressupost dels projectes.

Es preveu que aquesta convocatòria s’adjudiqui abans de l’estiu i beneficiï al voltant d’una quinzena de projectes. Des de l’aprovació de la Llei, la Generalitat ha concedit ajuts a 30 projectes d’arreu de Catalunya, de tal manera que, amb aquesta convocatòria, s’hauran incorporat al Programa prop de 45 projectes a tot Catalunya i s’haurà generat una inversió global de 594 MEUR.