El DPTOP licita actuacions de millora a la xarxa viària catalana per valor de 13,4 MEUR

query_builder   23 setembre 2006 12:20

event_note Nota de premsa

El DPTOP licita actuacions de millora a la xarxa viària catalana per valor de 13,4 MEUR

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha iniciat la licitació d'actuacions de millora del ferm i de la seguretat viària en carreteres arreu del territori, per un valor de 13,4 MEUR. D'aquestes licitacions destaquen les millores de la C-35 a Sant Celoni per un import de 2,8 MEUR, de la B-124 a Sant Llorenç Savall amb una inversió de 2,6 MEUR, i de la C-63 entre la Cellera de Ter i les Planes d'Hostoles per 1,1 MEUR. L'objectiu d'aquestes obres és millorar les condicions de transitabilitat i afavorir la seguretat viària en la mobilitat dels vehicles.Àmbit Metropolità               5,7 MEUR

El DPTOP ha licitat tres actuacions a la xarxa viària a l’Àmbit Metropolità, que comprenen obres de millores dels accessos a la carretera C-35, a Sant Celoni, renovació del ferm a la C-38, i a la B-124, a Sant Llorenç Savall, així com obres de millora d’una rotonda a la BP-5002 a Vallromanes. Aquestes actuacions compten amb un pressupost total de 5,7 MEUR.

 Millores a la C-35 al tram de Sant Celoni

Aquest projecte licitat comprèn la construcció d’un nou vial d’accés des del nucli de Sant Celoni a la C-35. Actualment l’accés des d’aquesta carretera cap al nucli urbà de Sant Celoni es fa mitjançant un pas sota el ferrocarril de doble sentit i de dimensions insuficients que dificulten el trànsit, sobretot als vehicles d’alt tonatge.

Amb les obres previstes es construirà un nou pas inferior sota el ferrocarril que absorbirà el sentit de sortida de Sant Celoni, mentre el pas inferior existent donarà sentit d’entrada al nucli d’aquesta població. També es construiran els ramals necessaris per fer les incorporacions i sortides de la C-35 i per connectar el vial del nou pas inferior i el de l’antic pas. Aquesta actuació té un pressupost d’uns 2,8 MEUR. Està previst que les obres comencin durant el primer trimestre de 2007. El termini d’execució de les obres és de 10 mesos.

El projecte preveu actuacions com:

- Pas inferior de 9 metres d’amplada, una longitud de 40 metres i una alçada de 6,3 metres.

- Construcció de murs de formigó

- Millores de drenatge

- Senyalització vertical i horitzontal

- Enllumenat

D’altra banda, el DPTOP està estudiant ara diferents actuacions de reordenació del tram urbà de la carretera C-35 al seu pas per Sant Celoni. Entre aquestes actuacions cal destacar la formació del nou enllaç a diferent nivell amb el sector de les Torres, així com el nou accés de Llevant situat a prop de la sortida cap a Hostalric.

Millores de ferm a la B-124 entre Sant Llorenç Savall i Calders

Aquesta licitació preveu totes les actuacions necessàries per tal de millorar i assegurar unes condicions de seguretat i confort en la conducció, de tots aquells trams on existeixin desperfectes en el ferm. Aquesta actuació compta amb un pressupost d’uns 2,6 MEUR. Es preveu iniciar les obres el primer trimestre de 2007, amb un termini d’execució de 5 mesos. Les principals actuacions que es realitzaran seran:

- Reforç de ferm en tram de 18,85 quilòmetres

- Millores de seguretat com puguin ser les barreres de seguretat

- Disposició de senyalització vertical i horitzontal

- Sanejament i reparació de totes les cunetes revestides

Millores de la BP-5002 a Vallromanes mitjançant la construcció d’una rotonda a nivell

L’objecte d’aquest projecte és la reordenació, mitjançant la construcció d’una rotonda a nivell, de l’actual intersecció amb carril central de gir entre les carreteres BP-5002 i BV-5157 i el vial d’accés al club de golf Vallromanes, de manera que es millori la fluïdesa, la funcionalitat i la seguritat d’aquestes vies. Aquesta actuació compta amb un pressupost de 300.000 MEUR. Les obres començaran aquest hivern, amb un termini d’execució de 3 mesos.

Aquest projecte preveu les actuacions següents:

- Construcció d’una rotonda a nivell de 40 metres de diàmetre

- Esbrossades, enderrocs i moviments de terres

- Ampliació de la plataforma per implantar la rotonda

 - Obres de drenatge transversal i longitudinal

- Enllumenat de la rotonda

- Enjardinament de l’illot interior de la rotonda

- Senyalització vertical i horitzontal

- Barreres de seguretat

Millores a les carreteres de les Comarques Gironines                       5,8 MEUR

Els projectes licitats comprenen obres de millora de la carretera C-38 a Sant Pau de Segúries, la GI-651 a Palau-Sator, la C-31 entre els municipis d’Ullà i la Tallada d’Empordà, a la C-63, entre la Cellera de Ter, les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, millores a la GI-662 entre Castell i Platja d’Aro, així com la millora de la carretera C-150z a Cornellà del Terri. Aquestes actuacions compten amb un pressupost total d’uns 5,8 MEUR.

 Millora de la C-38 a Sant Pau de Segúries

Aquesta actuació preveu la millora de la travessera de la carretera C-38 al terme municipal de Sant Pau de Segúries, a la comarca del Ripollès. Les obres, que suposaran una inversió d’1,2 MEUR, s’iniciaran el proper hivern i tindran un termini d’execució de 4 mesos. Aquest projecte preveu les següents actuacions:

- Reforçament del ferm existent en un tram d’1 quilòmetre.

 - Adequació de la calçada existent i dotació de bandes d’aparcament i voreres.

- Obres complementàries de drenatge longitudinal i clavegueram

- Senyalització vertical i horitzontal

- Enllumenat

- Reposició de serveis

- Enjardinament i acabats d’urbanització

Reforçament del ferm i millores complementàries a la C-63 entre la Cellera de Ter i les Planes d’Hostoles

Aquest projecte licitat preveu millorar la carretera C-63, reforçant el ferm dels trams entre la Cellera de Ter i les Planes d’Hostoles, a la Garrotxa. Les obres, que comportaran una inversió d’1,1 MEUR, s’iniciaran el primer trimestre de 2007 i tindran un termini d’execució de 6 mesos.

Actuacions previstes en aquesta licitació:

- Reforçament del ferm de la C-63 en un tram de 10,5 quilòmetres

- Obres de drenatge longitudinal i transversal consistent en la neteja de cunetes i passos salvacunetes

- Senyalització vertical i horitzontal

- Desmuntatge i/o nova col·locació de barreres de seguretat metàl·liques.

Millores del paviment i construcció d’una rotonda a la C-31 a Ullà

Aquest projecte preveu crear dues plataformes de carretera que puguin ubicar, per una banda, una rotonda a l’entrada nord del municipi d’Ullà i d’altra, a la cruïlla entre les carreteres C-31 i GI-632, els carrils de girs a l’esquerra i els ramals d’accés i sortida de la GI-632. Aquesta actuació compta amb un pressupost d’1,1 MEUR. L’obra, que s’iniciarà durant l’hivern vinent, tindrà un termini d’execució de 6 mesos. Aquest projecte preveu les següents operacions:

- Construcció d’una rotonda de 44 metres de diàmetre

- Construcció d’una cruïlla a les carreteres C-31 i la GI-632

- Disposició de senyalització vertical i horitzontal

- Enllumenat públic

- Eixamplament de la vialitat existent de la C-31 i GI-632 que suposa la millora de la cruïlla

Millores de ferm a la C-63, entre les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols

El projecte licitat preveu millorar la carretera C-63, entre Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols, reforçant el ferm i fent millores de condicionament. Les obres, que comportaran una inversió de 720.000 euros, s’iniciaran el primer trimestre de 2007 i tindran un termini d’execució de 4 mesos. Les actuacions principals que s’efectuaran són:

- Reforçament del paviment al llarg de 5,2 quilòmetres

- Renovació i millora de les senyalitzacions verticals i horitzontals.

- Obres de drenatge

- Barreres de seguretat metàl·liques

Millores a la carretera C-63 a Sant Feliu de Pallerols

Aquesta actuació preveu la millora de la carretera C-63, en un tram aproximat d’uns 4,8 quilòmetres, a Sant Feliu de Pallerols. Les obres comportaran una inversió d’uns 580.000 euros. Aquestes obres s’iniciaran durant el primer trimestre de 2007 i tindran un termini d’execució de 2 mesos.

Les principals obres projectades són:

- Reforçament del ferm en tram de 4,8 quilòmetres

 - Restitució total de la senyalització horitzontal

- Adequació de la senyalització vertical

- Obres de drenatge

Millores de la travessera de Cornellà del Terri, a la C-150z

La C-150z, a Cornellà del Terri, desenvolupa unes funcions de caràcter urbà des que es va construir l’autovia de Banyoles a Girona. D’acord amb aquesta funcionalitat, s’han previst unes actuacions de millora de la travessera dins del marc de la cessió a l’Ajuntament d’aquesta vialitat. D’altra banda, es preveu l’amplada d’un pont que hi ha sobre el torrent de Comanell, per tal de facilitar el pas de vianants. Les obres, que s’adjudicaran el proper mes de desembre, s’iniciaran durant el primer trimestre de 2007. El termini d’execució de les obres és de 3 mesos, que compten amb un pressupost d’uns 498.000 euros.

Les principals actuacions previstes són:

- Esbrossades, enderrocs i moviment de terres

- Pavimentació i reforçament general del ferm

- Ampliació del pont sobre el torrent

- Obres de drenatge

- Senyalització horitzontal, vertical i implantació de baranes i barreres de seguretat metàl·liques

 - Disposició d’enllumenat

- Tractament i estesa de terra vegetal de l’obra, així com hidrosembres als talussos.

Millores de ferm i construcció d’una intersecció a la GI-651 a Sant Julià de Boada

Aquest projecte licitat preveu el reforçament del ferm en un tram de 250 metres i la construcció d’una nova intersecció en rotonda. Aquesta actuació compta amb un pressupost d’uns 320.000 euros. Les obres s’iniciaran l’hivern vinent, amb un termini d’execució de 3 mesos. Les actuacions que es preveuen en aquest tram són les següents:

- Millores del paviment de la carretera GI-651 en un tram de 250 metres

- Construcció d’una rotonda de 35 metres de diàmetre - Enllumenat públic

- Barreres de seguretat

- Disposició de senyalització horitzontal i vertical

- Construcció d’illots triangulars a les entrades i sortides de la rotonda.

- Construcció d’apartadors per a una parada de bus, a l’alçada de Sant Julià de Boada.

Millores del nus a la GI-662 al tram entre Castell i Platja d’Aro

El projecte que ara es licita preveu la construcció d’una rotonda per millorar i reordenar el trànsit de l’encreuament entre la carretera GI-662 i el carrer dels Horts, que se situa al principi de la travessera de Castell d’Aro, venint des de Santa Cristina d’Aro. Aquestes obres s’emmarquen en el traspàs de la travessera al municipi. El pressupost de les obres és d’uns 217.000 euros. Els treballs, que començaran durant el primer trimestre de 2007, tindran un termini d’execució de 4 mesos. Les actuacions projectades són:

- Construcció d’una rotonda de 27 metres de diàmetre

- Sistemes de drenatge

- Senyalització vertical i horitzontal

- Enllumenat de la rotonda

- Plantació i revegetació de l’illot interior i dels talussos

Millora de la carretera T-204, al Camp de Tarragona 930.000 euros

El projecte licitat preveu les millores del paviment, els drenatges, la senyalització i les barreres de seguretat de la carretera T-204, en un tram d’1,3 quilòmetres al municipi de Montferri al Camp de Tarragona. Les obres es preveuen iniciar el primer trimestre de 2007, amb un termini d’execució de 5 mesos. Aquest projecte preveu les següents actuacions:

- Millora de paviment en un tram d’ 1,3 quilòmetres

- Eixamplament de la carretera

- Nova obra de drenatge

 - Disposició de senyalització horitzontal i vertical

Millores a l’N-141c, a les Comarques Centrals 599.000 euros

El Departament ha iniciat la licitació de les obres corresponents a la reordenació d’accessos a la travessera de l’N-141c a al seu pas pel nucli de Torrella de baix (Sant Fruitós de Bages) i la construcció d’un rotonda en l’encreuament d’aquesta via amb la B-451. Aquests treballs, que compten amb 599.000 euros, començaran durant el proper trimestre de 2007. Les obres tindran un termini d’execució de 4,5 mesos i s’adjudicaran el proper mes de desembre.

Les principals actuacions que es preveuen són:

- Reordenació d’accessos en un tram de 350 metres de l’N-141c

- Construcció d’una rotonda de 40 metres de diàmetre

- Senyalització vertical i horitzontal

- Instal·lació de barreres de seguretat

- Obres de drenatge

- Enllumenat

- Xarxa de reg de les zones enjardinades

- Nova instal·lació de semaforització

Obres de millora a l’L-200, a les Comarques de Ponent 364.000 euros

L’actuació que ara es licita preveu la construcció d’una rotonda a Miralcamp, que se situarà al sud d’aquesta població en el punt on s’acabarà la futura variant de l’L-200. El pressupost de licitació d’aquestes obres és d’uns 360.000 euros. Es preveu que l’actuació s’adjudiqui el proper mes d’octubre. Les obres, que començaran el primer trimestre de 2007, tindran un termini d’execució de 4 mesos. Els treballs que s’efectuaran són:

- Construcció d’una rotonda de 40 metres de diàmetre

- Sistemes de drenatge

- Senyalització vertical i horitzontal

- Barreres de seguretat

- Enllumenat de la rotonda

- Plantació i revegetació de l’illot interior i dels talussos

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined