El DPTOP inicia els tràmits per a la constitució del Consell Català del Taxi

query_builder   7 març 2005 14:00

event_note Nota de premsa

El DPTOP inicia els tràmits per a la constitució del Consell Català del Taxi

El DPTOP ha elaborat el projecte de Decret pel qual es regula la composició i funcions del Consell Català del Taxi, òrgan permanent de consulta i participació entre el sector del taxi i les administracions competents. Ara, el projecte se sotmet a un procediment d’audiència de les entitats i organismes interessats, de forma que durant un mes podran efectuar al·legacions, abans de la seva presentació al Govern.

El Consell Català del Taxi, que integra representants de les administracions, associacions sindicals i empresarials del sector i associacions de consumidors i usuaris, ha d’intervenir en temes com l’atorgament i revocació de llicències, la verificació de coneixements per a l’obtenció del carnet de taxista i l’establiment d’àrees territorials de prestació conjunta del servei del taxi. 

D’altra banda, aquest òrgan ha d’informar preceptivament sobre les normes de regulació del sector que dicti l’administració i té com a missió la col·laboració amb les administracions per a la millora progressiva de les condicions de la prestació del servei del taxi, sobretot pel que fa a la seguretat i la incorporació de noves tecnologies.

Amb la constitució del Consell s’assolirà una de les principals fites de la Llei del Taxi, aprovada el 2003 amb el màxim consens dels diferents grups polítics, i el sector disposarà per primera vegada d’un organisme  amb reconeixement institucional per canalitzar les seves demandes i aspiracions.

Estructura

El Consell Català del Taxi s’estructurarà en un plenari i quatre comissions territorials, a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Estaran formats per representants de:

Ø      Generalitat: Departaments de Política Territorial i Obres Públiques; Treball i Indústria; Comerç, Turisme i Consum; Interior i Governació i Administracions Públiques

Ø      Entitats locals: Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis i Comarques

Ø      Entitat Metropolitana del Transport

Ø      Sindicats més representatius del sector dels treballadors assalariats del taxi a Catalunya

Ø      Associacions professionals representatives del sector

Ø      Associacions de consumidors i usuaris

Els vocals seran designats pels organismes, institucions i entitats corresponents. Pel que fa a les associacions professionals del taxi, el procediment serà el següent:

En una primera fase, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques definirà les associacions que integraran cada comissió territorial, tot aplicant criteris amplis de representativitat i de presència dins el sector. Posteriorment, els vocals designats a les comissions territorials determinaran les persones que ocuparan les vocalies al ple del Consell. Un cop constituït, el plenari determinarà, mitjançant el corresponent acord, el sistema definitiu de designació dels vocals representants de les associacions professionals, d’acord amb criteris de representativitat i amb el procediment que es defineixi.
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined