El DPTOP situa el sector industrial de Sant Feliu de Pallerols en el pla de la Teula

query_builder   5 octubre 2006 14:36

event_note Nota de premsa

El DPTOP situa el sector industrial de Sant Feliu de Pallerols en el pla de la Teula

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha acordat situar el sector industrial i d'activitats econòmiques previst a Sant Feliu de Pallerols en l'indret conegut com el pla de la Teula. Aquest sector tindrà una superfície aproximada de 12,1 hectàrees i vol donar resposta a la demanda de sòl per usos industrials existent a la zona.

L’Institut Català del Sòl ha acordat l’adquisició d’uns terrenys situats al Pla de la Teula, prop del nucli urbà de Sant Feliu de Pallerols i a tocar de la carretera C-63 que du a Olot. Amb aquesta decisió es descarta definitivament la urbanització del sector industrial en els terrenys de la Plana, considerats menys idonis per la seva proximitat al Parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. A més, el nou emplaçament permet incrementar amb quatre hectàrees més la superfície total del sector respecte a l’anterior ubicació a la Plana. D’aquesta manera la comarca de la Garrotxa comptarà amb una bona oferta de sòl per a activitats econòmiques per poder atendre les demandes de parcel·les per aquests usos.

L’Institut Català del Sòl serà l’administració actuant i preveu redactar i tramitar durant l’any 2007 tots els documents urbanístics i de gestió necessaris per poder urbanitzar el sector. D’acord amb aquest calendari les obres s’iniciarien durant l’any 2008. Així mateix, l’Institut Català del Sòl té previst signar amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols un conveni urbanístic per tal de facilitar el seu desenvolupament.

El nou sector serà molt respectuós amb l’entorn i disposarà d’una normativa específica constructiva de les edificacions per permetre la seva millor integració en el paisatge. En la mateixa línia de respecte al medi ambient, l’execució del sector estudiarà la implantació d’energia alternativa i renovable. Així mateix, el planejament preveurà un carril per a bicicletes seguint la traça del riu.

Aquest sector forma part de les actuacions d’equilibri territorial que defineix el Programa de Sòl 2005-2008, promogut pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques que està duent a terme l’Institut Català del Sòl.

Amb aquestes actuacions, el Govern de la Generalitat té la voluntat d’afavorir la creació d’emplaçaments que permetin l’assentament d’activitats industrials en base a criteris de lògica territorial i de concentració.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined