El DPTOP sotmet a informació pública el Projecte de decret d'aprovació del Reglament de la Llei d'urbanisme

query_builder   1 març 2006 19:30

event_note Nota de premsa

El DPTOP sotmet a informació pública el Projecte de decret d'aprovació del Reglament de la Llei d'urbanisme

El Diari Oficial de la Generalitat publica avui l’edicte pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret d’aprovació del Reglament de la Llei d’urbanisme, amb la finalitat de donar participació a la ciutadania, als agents econòmics i socials i a les administracions públiques en el procés d’elaboració d’aquest projecte normatiu. Es podran formular les al·legacions que es considerin oportunes durant un termini de 20 dies hàbils a partir de demà.

Aquest Reglament desenvolupa íntegrament la Llei d’urbanisme, continguda en el Decret legislatiu 1/2005, i abasta els aspectes relatius a l’ordenació, la transformació, la conservació i el control de l’ús del sòl, del subsòl i del vol, així com la seva urbanització i edificació, la regulació de l’ús, de la conservació i de la rehabilitació de les obres, els edificis i les instal·lacions.

L’aprovació del Decret és un element essencial per tal de desenvolupar les previsions de la Llei d’urbanisme pel que fa a la reserva de sòl per habitatge protegit, la recuperació de les plusvàlues urbanístiques per la comunitat, la sostenibilitat ambiental del desenvolupament urbanístic i l’increment de l’autonomia local en aquest àmbit. Es preveu aprovar el Decret durant aquest primer semestre de 2006.

Aquest Projecte de decret es pot consultar a la seu del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (avinguda Josep Tarradellas, 2-6, Barcelona) o a la pàgina web del DPTOP (www.gencat.net/ptop).

undefined
undefined
undefined
undefined