El conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i la ministra de Foment, Magdalena Álvarez, han signat avui a Madrid un conveni per a millorar la xarxa de Rodalies a Catalunya. L'objectiu és avançar en la realització de les actuacions necessàries per a pal·liar les deficiències actuals del servei i garantir, així, un transport públic de qualitat que afavoreixi la mobilitat sostenible. El conveni estableix una inversió de 110 MEUR per a la millora d'un conjunt d'estacions i infraestructures ferroviàries. Una Comissió de Seguiment vetllarà pel compliment del conveni.

L’acord signat avui entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Ministeri de Foment pretén fer un pas endavant en la realització d’obres necessàries que permetin dotar Catalunya d’una xarxa de transport públic ferroviari de qualitat, i corregir, així, les mancances actuals.

El conveni inclou una inversió de 110 MEUR per al desenvolupament de les següents actuacions:

.- Construcció de la nova estació de Rodalies de Sagrera/Meridiana

.- Construcció del nou intercanviador de Sabadell Nord

.- Reforma de l’estació del Passeig de Gràcia per adaptar-la a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR)

 .- Renovació de les estructures metàl·liques a la línia Portbou-Barcelona en el tram entre Granollers i Maçanet

.-Modernització de la catenària a les Rodalies de Barcelona (Granollers, Mataró i Terrassa-Manresa)

110 MEUR per a millorar les Rodalies

Aquestes actuacions s’emmarquen dins les inversions previstes als Pressupostos Generals de l’Estat pel 2007, en el capítol corresponent a la Secretaria d’Estat d’Infraestructures i Planificació. D’aquesta manera, el Ministeri de Foment, a través de la Societat Estatal d’Infraestructures del Transport Terrestre (SEITT), va establir una partida específica de 110 MEUR per a finançar les infraestructures del transport mitjançant la signatura de convenis amb la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, Foment ha destinat ara aquesta partida a la xarxa de Rodalies de Catalunya i ha elaborat una proposta, consensuada amb el DPTOP, amb les possibles actuacions a dur a terme, per tal de millorar el servei. A més, Foment es compromet a promoure en el futur tots els convenis necessaris per al desenvolupament d’aquests treballs.

Comissió de Seguiment

El conveni estableix la creació d’una Comissió de Seguiment per tal de garantir l’execució i compliment de les actuacions previstes en aquest acord. Aquesta comissió estarà formada pel Director General de Ferrocarrils del Ministeri de Foment, Luís de Santiago, i el Secretari per a la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, i s’hi podran incorporar els tècnics que ambdues parts considerin oportú.