El Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha finalitzat avui les obres de millora de la travessera de la C-38 a Sant Pau de Segúries, que ha suposat una inversió d'1,1 MEUR. Els treballs, que van començar el gener passat, han permès renovar el paviment de la calçada i dotar-la de noves voreres i espais per a l'aparcament de vehicles. Aquesta actuació s'emmarca en un conjunt de treballs que el DPTOP està executant per tal de millorar el nivell de servei de la C-38 al Ripollès.

Avui, el DPTOP ha completat les obres de millora a la travessera de Sant Pau de Segúries, en el marc de les actuacions que està duent a terme per tal de millorar el nivell de servei de la C-38. Aquests treballs, que han comptat amb una inversió d’1,1 MEUR, han consistit principalment en la renovació del paviment de la travessera i la formació de noves voreres i espais per a l’estacionament de vehicles.

L’actuació contribueix, d’aquesta manera, a millorar la seguretat viària i a integrar la carretera en l’entorn urbà. Per tal de dur a terme les obres, el DPTOP va signar un conveni amb l’Ajuntament de Sant Pau de Segúries pel qual el municipi aportava 450.000 euros per cofinançar els treballs.

L’actuació ara finalitzada ha incidit en els elements següents:

Amplada de la travessera: Els treballs han permès eixamplar la calçada, amb carrils de circulació que han passat dels 3,2 metres als 3,5 metres i vorals de fins a 1 metre. S’han format nous trams de voreres d’un mínim d’1,5 metres d’amplada i bandes d’aparcament de 2 metres. D’altra banda, s’han habilitat espais per a parades d’autobús, de 3 metres.

Ferm: S’ha reforçat el ferm de la travessera, de prop d’1 quilòmetre de longitud.

Urbanització: Les obres han inclòs la col·locació de baranes per als vianants, de nou enllumenat i de pilones en els trams on no és permès estacionar. Així mateix, s’ha enjardinat la zona.

Altres tasques: S’ha renovat la senyalització vertical i horitzontal i s’ha millorat el drenatge de la travessera.

Millora de la C-38

 El DPTOP ha impulsat un conjunt d’actuacions de millora a tot el traçat de la C-38, carretera que discorre des de Sant Pau de Segúries a Camprodon i des de Camprodon a Molló i a la frontera francesa, al Coll d’Ares. Així, l’any 2004 es va executar el condicionament del tram de la cruïlla de Beget a Molló, amb un cost de 3,15 MEUR. El tram de la C-38 de Sant Pau de Segúries a Camprodon va ser objecte d’unes millores de traçat fetes l’any 2006, amb un cost de 2,1 MEUR.

Una vegada finalitzades les obres de la travessera de Sant Pau de Segúries, el DPTOP té ara en execució dos projectes de millora a la C-38, n’ha finalitzat un tercer i iniciarà un altre properament. Les actuacions són les següents:

Molló – frontera francesa: Estan en execució les obres de reforç del paviment i millora del sistema de seguretat vial i del drenatge de la carretera entre Molló i Coll d’Ares, a la frontera francesa. L’actuació, que abasta un tram de 10 quilòmetres, compta amb un pressupost d’1,3 MEUR. Les obres inclouen l’adequació d’accessos a finques particulars i camins veïnals i la col·locació de malla galvanitzada en quatre punts de la carretera, així com la millora de la senyalització i la instal·lació de barreres de seguretat. Es preveu que els treballs finalitzin a finals d’aquest mes de juny.

Sant Joan de les Abadesses – Camprodon: Estan també en execució les obres de reforçament de ferm de dos trams que sumen 8,6 quilòmetres entre Sant Joan de les Abadesses i Camprodon.

Un primer tram comença a la rotonda a partir de la qual s’inicia l’itinerari de Collabós de la C-26, i finalitza a la travessera de Sant Pau de Segúries. El segon tram s’inicia a la sortida de Sant Pau de Segúries cap a Camprodon i conclou a l’entrada del nucli urbà de Camprodon.

A banda del ferm, es milloraran els elements de drenatge, la senyalització i les barreres de seguretat. Els treballs, amb un pressupost d’1,4 MEUR, conclouran l’estiu vinent.

Construcció d’una rotonda a Sant Pau de Segúries: Recentment, ha finalitzat la construcció d’una rotonda a la intersecció de la travessera amb l’avinguda de Mariner, prop del nucli urbà (venint de Sant Joan de les Abadesses). Aquestes obres han tingut un pressupost de 180.000 euros i un termini d’execució de tres mesos. La rotonda té un diàmetre exterior de 35 metres i la calçada anular està formada per dos carrils de 4 metres, un voral interior de 0,5 metres i un voral exterior d’1 metre.

Camprodon – intersecció a Beget: Recentment s’han adjudicat les obres de condicionament de la C-38 en el tram entre la sortida de Camprodon i la intersecció d’accés a Beget. Els treballs comportaran l’eixamplament de la carretera actual i la rectificació de revolts al llarg de 2,4 quilòmetres. Les obres, que suposaran una inversió de 2 MEUR, s’iniciaran després de l’estiu vinent i tindran un termini d’execució de nou mesos.

En conjunt, les obres fetes des de l’any 2004, les obres actualment en execució i les obres ja adjudicades que començaran properament, suposen una inversió total d’11,25 MEUR.