El DPTOP ha finalitzat la redacció del projecte constructiu d'un tram, de 2'5 quilòmetres de longitud, de l'accés a Casserres des de l'Eix del Llobregat (C-16). Aquest tram, que correspon a la part més propera a Gironella, ha estat objecte d'una tramitació independent per tal d'evitar l'afectació d'un espai d'interès natural i unes troballes arqueològiques. Properament, s'aprovarà el projecte i es declararà l'ocupació dels béns afectats. Així, es preveu que les obres comencin la tardor vinent en aquest tram. Paral·lelament, està en execució el tram més proper a Casserres.En el marc del desdoblament de l’Eix del Llobregat (C-16) entre Puig-reig i Berga, el DPTOP està executant un nou accés des de l’Eix, en concret des de l’enllaç de Gironella centre, cap a Casserres. Per tal d’estudiar noves solucions que evitessin l’afectació a l’espai d’interès natural de les Tres Heures i a les restes arqueològiques trobades a Sant Pere de Casserres, el DPTOP va tramitar de manera independent el tram més proper a Gironella.

Ara, el DPTOP ha finalitzat la redacció del projecte constructiu d’aquest tram. Per tal que els treballs comencin després de l’estiu, es preveu que properament s’aprovi el projecte i es declari l’ocupació dels béns afectats per aquesta actuació.

Preservar la riquesa natural i cultural

El projecte ara enllestit correspon a un traçat que discorre al sud de l’actual BV-4132 per tal de no afectar l’espai d’interès natural de les Tres Heures ni a les restes arqueològiques que han quedat al descobert durant les excavacions dutes a terme. Aquestes troballes corresponen a l’antic monestir medieval de Sant Pere de Casserres del segle X-XIII i també a una vila romana. El tram té 2,5 quilòmetres de longitud i un pendent màxim del 4,5%.

El nou accés, en marxa

La nova carretera d’accés cap a Casserres tindrà una longitud total de 4 quilòmetres i estarà formada per dos carrils de 3,5 metres d’amplada i dos vorals d’un metre. Pel que fa a estructures, cal destacar la construcció d’un viaducte sobre la riera Clarà, de 360 metres de longitud. Al final de l’accés, hi ha un petit tram de 500 metres que aprofita l’actual BV-4132, fins al nucli urbà de Casserres.

D’altra banda, tot vorejant el nucli, es preveu la construcció de dos vials que formin com una circumval·lació d’aquesta població. El vial Casserres oest unirà la nova carretera amb la BV-4131, de Casserres a l’Espunyola, i tindrà 1,1 quilòmetres de longitud. El vial est, de 800 metres de longitud, unirà la nova carretera d’accés amb la BV-4131, de Casserres a Puig-reig. En els punts d’inici i final dels vials es construirà una rotonda per a distribuir el trànsit.

Actualment, s’està treballant en la part més propera a Casserres. En aquest sentit, l’execució del viaducte sobre la riera Clarà està força avançada; s’han format ja les piles i els estreps laterals i properament s’inciarà la construcció del tauler. També s’han efectuat les obres de drenatge i una part important del moviment de terres.