EL DPTOP i l'Ajuntament de Viladecans impulsen el consorci del Parc empresarial d'activitats aeroespacials i de la mobilitat

query_builder   12 setembre 2006 11:35

event_note Nota de premsa

EL DPTOP i l'Ajuntament de Viladecans impulsen el consorci del Parc empresarial d'activitats aeroespacials i de la mobilitat

El parc tindrà una superfície de 53,6 hectàrees i suposarà una inversió de 49 MEUR. Es preveu que les obres d'urbanització es puguin iniciar a finals de l'any 2007. Amb aquest parc, el govern de la Generalitat vol impulsar la implantació a Catalunya del sector aeronàutic i de l'espai, clau i estratègic per a la modernització de l'economia catalana.

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques i president de l’Institut Català del Sòl, Joaquim Nadal, i l’alcalde de Viladecans, Carles Ruiz, han signat aquest matí el conveni per a la constitució del consorci urbanístic que desenvoluparà el parc empresarial d’activitats aeroespacials i de la mobilitat al sector industrial Ca l’Alemany.

El parc té per objectiu la implantació en el Baix Llobregat d'un àmbit per acollir empreses industrials i de serveis tant del sector aeroespacial com d’afins (equipaments aeroportuaris, automoció, material ferroviari i nàutica, etc) o altres amb la finalitat de promoure la seva participació conjunta en els concursos de subministració de béns i serveis dels sectors de la construcció d’avions, espai, ferroviari i automoció; la realització compartida de R+D+I i la promoció i projecció internacional del sector.

Emplaçament estratègic

El Parc està situat al sud de Viladecans, en el polígon industrial Ca l’Alemany, entre la carretera C-32 (corredor del Mediterrani) i la línia del ferrocarril. La seva bona accessibilitat, la seva gran extensió i l’emplaçament en el territori metropolità de Barcelona, prop de l’aeroport i del Campus de la UPC, el fan un lloc idoni per a la instal·lació d’empreses dedicades a l’aeronàutica i la mobilitat.

El sector vol ser modèlic pel que fa la qualitat, grau d’urbanització i tractament paisatgístic dels espais públics. A més vol resoldre les complexes infraestructures de mobilitat per fer compatible l’accés a la vila i el moviment de persones dins i fora de l’àmbit del sector així com construir les infraestructures hidràuliques que permetin controlar les inundacions de la zona deltaica en el terme municipal de Viladecans.

D’acord amb la Modificació puntual del Pla general metropolità el sector Ca l’Alemany, aquest Pla ocupa una superfície total de 53’6 hectàrees, de les quals el 75,4% són propietat de l’Institut Català del Sòl. Del total de superfície, 22’2 hectàrees es destinaran a sòl privat. Es preveu que abans de final d’any, s’aprovi inicialment el pla parcial que desenvoluparà l’àmbit de sòl urbanitzable i que l’aprovació definitiva es faci durant el segon trimestre de l’any vinent. Amb aquest calendari, les obres d’urbanització es podrien iniciar durant l’any 2007.

Tasques del consorci

El consorci estarà integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Viladecans, participat en un 50% cadascun. Serà l’administració actuant i s’encarregarà de la redacció, tramitació i aprovació, si s’escau, dels instruments de planejament, gestió, projectes d’urbanització i infraestructures necessaris per al desenvolupament del projecte. Així mateix, fixarà els criteris per a la instal·lació d’activitats lligades al camp aeroespacial i establirà els mecanismes oportuns per a garantir-ne la viabilitat econòmica.

Els òrgans de govern del consorci seran el Consell General, òrgan superior i administració integrat per sis membres que representen de forma paritària els ens consorciats, la Comissió executiva i la Presidència. Es crearà també un Consell Assessor que vetllarà per la promoció de l’activitat principal objecte del consorci i en el que estaran integrats tots aquells ens públics i entitats privades que hi tinguin relació, com ara els departaments d’ Indústria i de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.

Programa de sòl

El parc empresarial forma part de les actuacions estratègiques del Programa de sòl 2005-2008 que executen els departaments de Política Territorial i Obres Públiques i de Medi Ambient i Habitatge a través de l’Institut Català del Sòl. Es tracta d’un potent pla d’activació de sòl residencial i industrial que incidirà de forma efectiva en el desenvolupament econòmic i social de Catalunya els propers anys, alhora que donarà coherència territorial als assentaments que es proposen. Es considera prioritari cobrir la demanda de sòl industrial per potenciar la competitivitat del país i modular la oferta de forma que es contribueixi al seu equilibri territorial.

Aquest programa suposarà una inversió global de 2.600 M€ en la creació de 6.000 hectàrees de sòl per a usos residencials i d’activitats econòmiques. Pel que fa a sòl industrial, es preveu la urbanització de 3.600 hectàrees distribuïdes en 85 nous sectors amb capacitat per a generar uns 200.000 llocs de treball.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined