La Comissió d'Urbanisme de Lleida ha aprovat inicialment avui el Pla director urbanístic del Pallars Sobirà, l'instrument que vol garantir el desenvolupament urbanístic ordenat, econòmicament eficient i ambientalment sostenible de la comarca. El Pla director defineix un sistema d'articulació territorial i de creixement urbanístic, modifica diversos sectors urbanitzables disconformes amb els actuals objectius d'ordenació, dóna pautes sobre els equipaments i serveis a la comarca i crea la Xarxa patrimonial del Pallars Sobirà.Ara, el Pla director se sotmetrà a informació pública durant dos mesos, sense comptar el mes d’agost, i a consulta institucional adreçada als ajuntaments durant un mes addicional. D’aquesta manera, els ciutadans, les entitats i les institucions del territori tindran la possibilitat de presentar les al·legacions que estimin convenients.

El Pla, amb l’horitzó temporal de l’any 2026, és un instrument de coordinació del planejament urbanístic dels 15 municipis de la comarca que concreta i precisa, a una escala més detallada, les directrius del Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran. Aquest Pla territorial, en vigor des de setembre de 2006, comprèn, a més del Pallars Sobirà, la Cerdanya, l’Alta Ribagorça, l’Alt Urgell, el Pallars Jussà, i la Val d’Aran.

El DPTOP preveu aprovar inicialment en els propers dies el Pla director urbanístic de la Cerdanya i, passat l’estiu, el de l’Aran. Està així mateix en elaboració el Pla director urbanístic de l’Alta Ribagorça.