El Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el Ministeri de Foment estan impulsant un conjunt d'actuacions ferroviàries, viàries, de metro i tramvia, per tal de millorar la mobilitat de passatgers i mercaderies en l'àrea del delta del Llobregat i els seus accessos a Barcelona:

.- S'impulsen 25 actuacions viàries, ferroviàries, de metro i tramvia, que entraran en servei majoritàriament en els propers 5 anys

.- L'objectiu és descongestionar l'àmbit de la plataforma logística del delta del Llobregat, amb intensitats superiors als 100.000 vehicles diaris en alguns corredors

.- Aquestes actuacions comportaran una reducció del trànsit viari que es derivarà al transport ferroviari o es redistribuirà a la resta de la xarxa

.- Les obres sumen més de 2.570 MEUR, al que caldria sumar-hi els 4.000 MEUR d'inversió global de l'L9

.- L'accés directe a l'Aeroport, l'accés ferroviari al Port i la nova línia Cornellà-Castelldefels figuren entre les actuacions ferroviàries de passatgers i mercaderies

.- La nova línia 9, el perllongament de l'L2 fins a la Fira i de l'L3 fins a Sant Feliu són de les obres més importants entre les actuacions de metro

.- El futur carril bus VAO de la B-23, la connexió entre l'autovia A-2 i la B-30 i la connexió entre la C-32 i el cinturó litoral a Sant Boi són algunes de les properes actuacions més rellevants a la xarxa viària

.- S'ha realitzat el Pla de Mobiltat de la Zona Franca, la ZAL i el Polígon pratenc i s'estudia un nou vial exclusiu per a camions des de Castellbisbal fins a la plataforma del Delta

.- Incidències de trànsit: el Servei Català de Trànsit en coordinació amb el DPTOP revisen els protocols d'actuació en cas d'incidències viàries.(En la nota adjunta es detallen les actuacions al delta del Llobregat)