El director de l’Institut Català del Sòl, Miquel Bonilla; el director general de l’Institut Municipal d’Urbanisme i director del Programa d’Habitatge de Barcelona, Ricard Frigola; el regidor del Districte de Nou Barris, Ferran Julian; i el president de l’Associació de veïns del barri de Verdum de Barcelona, Àngel Bermúdez, han signat aquesta tarda un conveni de col•laboració per destinar els habitatges sobrants generats per la remodelació de les vivendes del Governador als veïns d’aquest barri.

Es tracta de 35 habitatges que formen part de la darrera promoció de 58 habitatges de remodelació del Governador. Dels 58 habitatges, 23 s’han destinat als darrers afectats per la remodelació urbanística, que es sortejaran el proper divendres, i els 35 restants són l’objecte de l’acord signat avui amb els veïns del barri de Verdum de Barcelona.

A proposta del Districte de Nou Barris i de l’Associació de veïns, aquests 35 habitatges protegits es destinaran a residents del barri de Verdum i seran de lloguer, amb les condicions més avantatjoses per als adjudicataris. El preu mitjà del lloguer serà de 240 €/mes.

Segons el conveni, Consorci d’Habitatge de Barcelona, integrat per la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, serà l’organisme encarregat de gestionar tot el procés, així com de garantir la transparència del procediment d’adjudicació dels habitatges protegits.

Tots els veïns del barri de Verdum que compleixin els requisits acordats podran participar en el sorteig dels 35 pisos. Així, els sol•licitants han de residir al barri del Verdum des de fa dos anys, com a mínim; tenir uns ingressos superiors a 6.000 € anuals i no superar 2,5 vegades l’IPREM; i no ser propietari de cap habitatge.

En el cas que, un cop efectuat el sorteig, no s’adjudiquessin els 35 habitatges, els que quedessin sense adjudicar passaran a formar part del pròxim sorteig obert a tots els ciutadans de Barcelona.

Aquests habitatges formen part de la darrera promoció del procés de remodelació Vivendes del Governador que ha suposat la construcció de 15 promocions amb un total de 633 habitatges i una inversió global de 63,2 milions d’euros.