Al llarg del matí d’avui divendres, 13 de maig, ha tingut lloc en l’edifici de l’Àmbit de Serveis del Territori de l’Ajuntament de Badalona una reunió entre tècnics de l’Agència de Residus de Catalunya i de l’Ajuntament per tractar sobre la problemàtica apareguda en els terrenys amb indicis de contaminació en la zona del carrer d’Eduard Maristany, tocant a Sant Adrià de Besòs.

En el decurs de la reunió, i després de constatar que la llicència d’obres està donada conforme a totes les prescripcions legals exigibles, s’ha acordat, en el marc de la lògica cooperació institucional, vetllar perquè el desenvolupament de les actuacions a portar a terme al solar s’ajusti a la recent normativa vigent pel que fa a sòls potencialment contaminats.

A tal efecte, s’ha convocat una reunió conjunta amb el promotor per establir els protocols necessaris per garantir-ho, i s’ha acordat amb aquest promotor l’establiment de mesures cautelars de protecció de les terres extretes en les excavacions realitzades fins a la data.