Ofereix el mercat català materials reciclats per a la construcció d’edificis? Aquests materials compleixen els requisits legals i tècnics? L’Agència de Residus de Catalunya (ARC), del Departament de Medi Ambient i Habitatge, i l’Oficina Consultora Tècnica del Collegi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) organitzen una Jornada per respondre aquestes qüestions el 30 de gener.La Jornada inclou una exposició d’empreses que actualment fabriquen o comercialitzen a Catalunya productes reciclats per a la construcció.L’ús de materials i productes reciclats és un dels paràmetres inclosos en el Decret d’adopció de criteris d’ecoeficiència en els edificis, que el Govern aprovarà en els propers dies.

La construcció és un dels sectors econòmics amb més impacte ambiental, sobretot pel que fa al volum de residus que produeix: 6.670.000 tones anuals a Catalunya. Això vol dir més d’una tona per habitant i any, el doble de la brossa domèstica que generem. A més, la construcció també és responsable del 50% de les emissions de CO2 i consumeix el 60% de la matèria primera extreta de pedreres.

El fet de consumir grans quantitats de matèries primeres i generar alhora grans quantitats de residus fa necessari revisar el procés constructiu i considerar l’ús de materials reciclats a partir de residus. La Jornada, organitzada pel Centre Català del Reciclatge de l’ARC i el COAC, informa sobre l’estat actual i les noves perspectives pel que fa tant als residus de la construcció com a l’ús de materials reciclats.

Dilluns passat, 23 de gener, es va celebrar una primera Jornada, centrada en la gestió dels residus de la construcció, la seva minimització i el seu reaprofitament. En aquesta segona Jornada, el tema central és l’oferta que actualment hi ha a Catalunya de materials i productes reciclats per a la construcció, un tema especialment rellevant en vista de la propera aprovació per part del Govern del Decret d’adopció de criteris d’ecoeficiència en els edificis.

Informar i trencar tabús. La Jornada pretén trencar els tabús que envolten els productes reciclats, com ara: no hi ha oferta, manca informació, la qualitat no està garantida, ni tampoc la seva bondat ambiental (etiquetatge)... Així, les ponències tracten els aspectes legals i tècnics, les ecoetiquetes i els sistemes de gestió ambiental relacionats amb aquests productes i que fan que, ja avui dia, els que hi ha al mercat reuneixin totes les garanties legals i tècniques. M. José Sarrias, de la Direcció General de Qualitat Ambiental, Pilar Chiva, directora del Centre Català del Reciclatge, Enric Vázquez, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya, i els arquitectes Oriol Poch, Arturo Frediani i Teresa Batlle, així com representants de l’empresa ZICLA, presentaran els diversos vessants d’aquest mercat a Catalunya, entre les 16 i les 20 h, a la seu del Col•legi d’Arquitectes de Catalunya.

Què puc comparar i exigir avui dia? Per tal de demostrar que ja avui dia la situació al nostre país és ben diferent, la Jornada s’acompanya d’una mostra d’empreses que comercialitzen productes reciclats a Catalunya, com ara:

• Mobiliari urbà (bancs, baranes, fonts...) i plaques de cocció fabricats amb un 20-30% de vidre reciclat; rajoles ceràmiques amb 70% de residus de vidre.

• Àrids i formigó per a la construcció amb un 100% de residu reciclat.

• Tapes de sanitari, materials aïllants, perfils plàstics, paviments, pantalles acústiques i mobiliari urbà elaborats amb plàstic 100% reciclat.

• Paviments que empren ciments fabricats amb un 80-90% de residus.

• Panells semirígids d’alta densitat fabricats amb un 90% de residus de paper. 

• Pissarra sintètica per a teulades i revestiments de façanes a partir de prop del 90% de cautxú reciclat.

• Correcció acústica de parets i sostres amb plaques de guix recobertes de cautxú reciclat (100% de residus de pneumàtics).

La Jornada té l’objectiu de difondre aquests temes entre constructors i arquitectes amb vista al nou Decret d’adopció de criteris d’ecoeficiència en els edificis, que el Govern aprovarà en els propers dies. Dos dels àmbits del Decret fan referència a paràmetres d’ecoeficiència relatius als residus, i als materials i sistemes constructius. En aquest sentit, el Decret contempla:

• Utilitzar almenys un producte obtingut del reciclatge de residus (residus de la construcció, d’escumes, pneumàtics, etc.) per a subbases, paviments, panells aïllants i altres usos.

• En el cas que hi hagi una fase de demolició prèvia, cal reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici.

• Almenys una família de productes emprats en la construcció de l’edifici haurà de disposar d’un distintiu que n’acrediti la qualitat ambiental.

• Caldrà incorporar al projecte executiu un pla de gestió de residus de la construcció, en què es defineixi la tria o recollida selectiva que es farà a l’obra, especificant-ne la reutilització in situ.

Més informació: vegeu el programa adjunt de la Jornada en PDF.