El Departament de Medi Ambient i Habitatge, a través del Centre de la Propietat Forestal, ha publicat una convocatòria d’ajuts per al foment de la contractació d’assegurances forestals per a risc d’incendis per a l’any 2006. L’objecte d’aquests ajuts és fomentar la contractació d’assegurances forestals per cobrir els danys produïts per incendis en finques de titularitat privada.

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser els titulars de terrenys forestals privats que disposin d’un instrument d’ordenació forestal vigent i que hagin subscrit una pòlissa d’assegurança d’incendi forestal, ja sigui individual o col•lectiva.

D’aquesta manera, el Departament de Medi Ambient i Habitatge fomenta la protecció contra els efectes dels incendis en aquelles explotacions forestals privades que demostren un major compromís en la gestió forestal sostenible. És a dir, les finques que es poden beneficiar d’aquests ajuts han de  tenir un pla de gestió d’explotació forestal aprovat per l’administració.

En pocs anys s’ha incrementat notablement la quantitat d’assegurances contractades d’aquestes característiques. Concretament, s’ha passat de 47 assegurances a l’any 2003 a 100 assegurances al 2005, amb un total de 13.000 hectàrees assegurades.

La bona acollida d’aquesta línia d’ajuts ha fet que el Departament de Medi Ambient i Habitatge hagi incorporat aquest any una modificació pel que fa a la quantia dels ajuts. La subvenció màxima passa a ser de 65% sobre el cost de les pòlisses, enlloc del 60% que es va concedir l’any passat. També s’ha ampliat la dotació de la convocatòria que serà de fins a 70.000 euros, mentre l’import concedit l’any 2005 va ser de 45.000 euros.

El termini de presentació de les sol•licituds finalitza el 31 de juliol de 2006.

Més informació: http://www.mediambient.gencat.net/cpf