Gabriel Jover, director dels Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Girona, i Manel Hernández, gerent de lAgència de Residus de Catalunya, presenten demà, a les 12 hores, el Pla estratègic de tractament de residus en làmbit del Gironès.
Lacte semmarca en la reunió e la Comissió de Seguiment del Pla estratègic de tractament de residus en làmbit del Gironès (PERG), dins la zona dinfluència de la ciutat de Girona. Hi assistiran Anna Pagans, alcaldessa de Girona, Jaume Torramadé, alcalde de Salt, Nicolás Pichardo, alcalde de Sarrià de Ter, Gabriel Casas, president del Consell Comarcal del Gironès i Pere Bosch, diputat de Medi Ambient.El document que es presenta demà forma part del Pla dAcció per a la gestió dels residus municipals a Catalunya 2005-2012. Inclou una diagnosi de la gestió de la brossa al Gironès i la planificació dactuacions i installacions necessàries per assolir els objectius de recollida selectiva.