Els catalans simpliquen cada cop més en el reciclatge de les deixalles
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i la gerent de lAgència de Residus de Catalunya, Genoveva Català, presentaran el proper dilluns, 29 de maig, a les 11 h, les dades de gestió dels residus municipals generats a Catalunya lany 2005.De les dades es desprèn que el 95% dels catalans creu que cal separar les deixalles, i que la recollida selectiva és la millor manera de frenar lacumulació de residus en abocadors, i que el 2005 ha estat el primer any que no ha crescut la generació de deixalles.