Genoveva Català, Secretària General del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Jordi Menéndez, director general de Difusió Corporativa del Departament de Presidència, i Manel Hernández, gerent de lAgència de Residus de Catalunya, acompanyats de Melchor Ordóñez i Javier Puig de la Bellacasa, directors generals dEcoembes i Ecovidrio respectivament, presenten la nova campanya per fomentar la recollida selectiva denvasos dimarts, dia 20 de desembre, a les 13:00 a la seu de lAgència de Residus de Catalunya (c. Dr. Roux, 80).
La campanya que desplega lAgència de Residus de Catalunya durant les festes nadalenques integra dues campanyes elaborades per Ecoembes i Ecovidrio, les societats sense ànim de lucre encarregades de gestionar aquest tipus de residus en tot lEstat, i compta, per primera vegada, amb la implicació dels ens locals a través de la Federació de Municipis de Catalunya, lAssociació de Municipis de Catalunya i lEntitat Metropolitana del Medi Ambient.Lobjectiu és per promoure entre els ciutadans la recollida selectiva dels envasos i embolcalls de paper/cartró, vidre, plàstic i llaunes per permetre la recuperació daquests materials que es poden tornar a utilitzar en la fabricació de nous productes tot estalviant matèries primeres, energia, aigua i la generació de més residus.Els anuncis seran presents a premsa, ràdio i televisió fins a la segona quinzena de gener.