Millores a l'abastament dels Hostalets de Pierola i el Bruc

query_builder   17 octubre 2006 16:52

event_note Nota de premsa

Millores a l'abastament dels Hostalets de Pierola i el Bruc

El Bruc es connecta a la xarxa regional d'abastament d'Aigües Ter-Llobregat i s'amplia la dotació d'abastament dels Hostalets de Pierola per respondre a les necessitats de creixement del municipi

Les actuacions previstes comportaran una inversió de més d'1 milió d'euros

El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i president d’Aigües Ter-Llobregat (ATLL), Manuel Hernández, i els alcaldes del Bruc, Rafael Escriu, i dels Hostalets de Pierola, Pedro Barbado, han signat avui el conveni de cooperació per a l’ampliació de la xarxa regional d’ATLL al municipi del Bruc i la millora de les instal•lacions d’abastament en alta al municipi dels Hostalets de Pierola. L’acte ha comptat amb la participació de José Cuervo, membre del Consell d’Administració d’ATLL i president de l’Entitat del Medi Ambient (EMA) i, també, de Carles Conill, gerent de l’EMA.

Aquestes actuacions, que s’inscriuen dins les línies de cooperació institucional entre l’Administració hidràulica i els ajuntaments, constituiran una eina bàsica per a la garantia de subministrament d’aigua potable en quantitat i qualitat d’ambdós municipis, ja que en el seu disseny s’han tingut en compte les seves previsions de creixement. Les obres previstes s’executaran durant el 2007.

Els municipis de Collbató, Esparreguera i els Hostalets de Pierola van constituir en data 30 de desembre de 1992 la Mancomunitat Intermunicipal per a l’abastament d’aigua procedent de la planta del Llobregat als citats municipis, que preveia la incorporació futura del municipi del Bruc.

Això no obstant, durant els darrers anys, com a conseqüència dels creixements industrial i demogràfic, de la mobilitat de població i de la posada en marxa d’iniciatives de transformació de l’ús del sòl, la demanda del municipi dels Hostalets està experimentant un procés de creixement que es preveu en augment, de manera que les dotacions disponibles des de les connexions actuals a la xarxa que gestiona ATLL no poden assolir-ne la satisfacció ni garantir-ne la cobertura pel que fa a les previsions de creixement més immediates. D’altra banda, la capacitat d’emmagatzematge d’aigua actual, limitada pel dipòsit de capçalera de què disposa, es considera insuficient per garantir situacions de desabastament i les noves necessitats pel que fa al consum d’aigua potable.

Actuacions previstes en l’abastament en alta

a) estació de bombament adossada al dipòsit existent, a la cota 450, en terrenys de titularitat de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola;

b) conducció de polietilè de 200 mm de diàmetre i 2.350 metres lineals;

c) dipòsit de 1.000 metres cúbics, a la cota 474, d’on sortirà una escomesa per a cadascun dels municipis, situat al terme municipal dels Hostalets de Pierola.

El cost d’aquestes instal•lacions s’estima en 915.705 €, IVA exclòs.

El finançament d’aquest cost es reparteix entre els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua i Aigües Ter-Llobregat, en funció de la naturalesa de les obres, de la manera següent:

Aigües Ter-Llobregat 25%........228.926,25 €

Ajuntament del Bruc 25%........228.926,25 €

Ajuntament dels Hostalets de Pierola 25%........228.926,25 €

ACA fixe........228.926,25 €

Total d'IVA exclòs 100%........915.705,00 €

Connexió del Bruc a la xarxa ATLL

Al marge de les obres d’abastament en alta descrites, l’Ajuntament del Bruc ha aprovat el Projecte de connexió entre el dipòsit en alta i la xarxa municipal d’aigua del Bruc, que preveu l’execució d’una canonada de baixa coincidint en un tram amb la rasa on s’ha de col•locar la canonada d’abastament en alta i que té un pressupost de licitació de 137.439,73 €, IVA exclòs.

Atesa aquesta coincidència, es considera oportú executar ambdues obres simultàniament i, per això, l’Ajuntament del Bruc ha manifestat a ATLL la seva voluntat que sigui aquesta darrera qui adjudiqui i dirigeixi les obres previstes conjuntament amb les d’abastament en alta. Per la seva part, ATLL pot col•laborar amb els ens locals per realitzar obres de millora de l’abastament, les quals, en aquest cas de naturalesa domiciliària, hauran d’ésser costejades íntegrament per l’Ajuntament i lliurades completament a aquest un cop finalitzades.

Atesa la seva funcionalitat, les noves instal•lacions, exceptuant les de la canonada d’abastament en baixa han d’ésser lliurades a l’Ajuntament del Bruc, restaran integrades en la xarxa d’abastament del sistema Ter Llobregat de titularitat d’ATLL, la qual contractarà les obres del projecte i n’assumirà la direcció tècnica fins a la recepció i posada en servei.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined