El secretari d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Ricard Fernández Ontiveros, ha signat aquest matí dos convenis per a la construcció de 200 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer a dos municipis del Vallès Oriental, Cardedeu i Mollet del Vallès. Els nous habitatges incorporaran els criteris de sostenibilitat i ecoeficiència en l’edificació.

180 habitatges amb protecció oficial a Mollet del Vallès

En aquest municipi, la Direcció General d’Habitatge hi construirà, a través l’Incasòl, 180 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer assistit per a gent gran i per a joves. La finca de l’Incasòl està situada a la ronda dels Pinetons al costat del Parc urbà Arborètum d’Europa. Les obres d’aquests habitatges seran declarades d’especial interès o utilitat municipal pel Ple de l’Ajuntament.

Els habitatges seran de lloguer rotatori per a joves i assistits per a gent gran. L’atenció i l’assistència seran a càrrec de l’Ajuntament o de l’ens que l’Ajuntament designi, i l’administració, la conservació i el manteniment dels habitatges serà assumit per la Generalitat a través d’Adigsa. A més dels habitatges, l’edifici disposarà d’uns locals que es destinaran a espais comunitaris per a la gent gran.

L’Ajuntament participarà en la comissió assessora dels concursos d’assistència tècnica per escollir els arquitectes que desenvoluparan els projectes i les obres de les dues actuacions programades d’aproximadament 90 habitatges cada una.

El conveni amb l’Ajuntament de Cardedeu

La Direcció General d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge durà a terme una promoció de 20 habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer general a Cardedeu. Els habitatges es construiran en una finca del sector Torrent Llibre a la rambla d’Ernest Lluch cedida per l’Ajuntament.

Els habitatges s’adjudicaran a persones que resideixin de manera habitual i permanent al municipi, o bé hi treballin.