Medi Ambient i Habitatge i l'Urgell aposten per una gestió dels residus més sostenible

query_builder   10 març 2006 18:28

event_note Nota de premsa

Medi Ambient i Habitatge i l'Urgell aposten per una gestió dels residus més sostenible

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) aporta 30.000 € per elaborar un pla d’acció específic a fi de millorar la gestió de la brossa a la comarca de l’UrgellL’ARC finançarà íntegrament les obres derivades del pla d’acció comarcalEl Consorci per a la gestió de residus urbans de l’Urgell impulsarà la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica a tota la comarcaSalvador Milà, conseller de Medi Ambient i Habitatge i president de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), i Rosa Maria Mora, presidenta del Consorci per a la gestió de residus urbans de l’Urgell, han signat aquest migdia a Tàrrega un conveni de collaboració per millorar la gestió de residus a la comarca.

Els habitants de l’Urgell generen cada any més de 15.000 tones de residus municipals, de les quals es recull selectivament el 23%, un percentatge lleugerament inferior al del conjunt de Catalunya (25,6%). Per gestionar la brossa, la comarca disposa de tres deixalleries, un dipòsit controlat a Tàrrega i una planta de compostatge, també a Tàrrega.

Per tal de millorar la recollida selectiva en general, i desplegar la recollida de la matèria orgànica en particular, l’ARC i el Consorci per a la gestió de residus urbans de l’Urgell han signat avui un conveni de col•laboració per estudiar les necessitats en matèria de gestió de residus i dissenyar un pla d’acció específic per a la comarca que segueixi les línies estratègiques del Pla d’acció per a la gestió de residus municipals a Catalunya 2005-2012.

Per tant, el Conveni signat avui s’emmarca en el Pla d’acció català, que prioritza la prevenció, la recollida selectiva i la recuperació dels recursos materials de la brossa domèstica mitjançant el tractament de la resta, que és la bossa d’escombraries que conté tot allò que no es recull selectivament.

Actuacions de millora a la comarca. L’ARC finança amb 30.000 € l’elaboració del pla d’acció comarcal, que definirà les actuacions de millora que necessiten les plantes de tractament de residus ja existents a la comarca i, alhora, definirà les noves. En aquest sentit, el Pla d’acció català preveu la construcció d’una planta de tractament de resta i de residus voluminosos (trastos vells). L’objectiu de la planta de resta és recuperar els materials encara aprofitables (paper-cartró, vidre, plàstic, brics i metalls) i la matèria orgànica. El residu no aprofitable anirà al dipòsit.  L’ARC assumirà el finançament de totes aquestes actuacions.

Al seu torn, el Consorci es compromet a impulsar, juntament amb els ajuntaments, la recollida selectiva de la matèria orgànica que, en aquests moments, tan sols tenen desplegada dos municipis. En aquest sentit, el 2004 l’ARC va subvencionar amb prop de 30.000 € la implantació de la recollida selectiva de matèria orgànica a Agramunt; i el 2005 va atorgar 224.500 € pel mateix concepte al Consell Comarcal i als ajuntaments d’Anglesola, Bellpuig i Tornabous.

Nou model de gestió de la brossa: fer del residu un recurs 

El Pla d’acció per a la gestió dels residus municipals a Catalunya 2005-2012 imposa l’objectiu de reciclar el 75% del vidre i del paper, el 55% de la matèria orgànica, i el 25% dels envasos lleugers (llaunes i plàstics). A més, el Pla d’acció introdueix per primer cop el tractament de la resta.

La resta representa el 75% dels residus municipals a Catalunya, i conté matèria orgànica, vidre, papers, plàstics i metalls que podrien aprofitar-se. Per això, el nou model de gestió de residus municipals preveu la construcció de plantes específiques per al tractament de la resta que, sense hipotecar els objectius de la recollida selectiva, contribuiran a augmentar l’aprofitament dels recursos continguts en la brossa.

La implantació del Pla d’acció es fonamenta en la col•laboració estreta entre ajuntaments i Generalitat. En aquest sentit, ja s’ha materialitzat en la signatura de 24 convenis amb ens locals d’arreu de Catalunya, on viuen prop de 6 milions de persones. A aquesta xifra cal afegir 8 convenis més en tramitació, que afecten poc més de 500.000 persones.

En total, 6,5 milions de persones, més del 90% de la població de Catalunya, ha iniciat el procés de gestionar els seus residus de manera més sostenible, amb la implantació de la recollida selectiva de la matèria orgànica i el tractament de la resta.

undefined
undefined
undefined
undefined