Aquesta és la segona convocatòria d'ajuts oberta aquest 2007

En total el Departament de Medi Ambient i Habitatge destina 2.300.000 euros al manteniment i adquisició de material per a la prevenció o d'actuació immediata en incendis forestals

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publica avui la convocatòria de subvencions per a l’adquisició de material per a les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l’any 2007. Aquesta ordre d’ajuts se suma a la publicada el passat 28 de maig destinada al manteniment del material i amb un pressupost d’1 milió d’euros. 

La dotació pressupostària inicial dels ajuts publicada avui és d’1.300.000 euros. Aquestes subvencions pretenen donar suport a l’adquisició de material prioritàriament per a la prevenció d’incendis forestals. Aquestes subvencions són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a les mateixes finalitats, procedents de qualsevol Administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals. El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir d’avui.