El cames llargues és un ocell aquàtic que acostuma a viure en algunes zones humides de Catalunya

La troballa reafirma la recuperació de la qualitat de l'aigua del riu i de l'habitat en general

Tècnics i membres del cos d’Agents Rurals del Departament de Medi Ambient i Habitatge han realitzat un cens d’ocells aquàtics reproductors del riu Congost que ha confirmat la presència a la zona d’una nova espècie d’ocell aquàtic, el cames llargues (Himantopus himantopus).

La presència, per primera vegada en aquesta zona, d’aquesta au s’inscriu en el procés de recuperació de la fauna d’aquest riu com a resposta a les mesures de gestió, conservació i descontaminació. La importància d’aquesta troballa és un exemple més de la resposta i evolució positiva de la fauna vertebrada en un riu mediterrani que es troba immers en un procés de recuperació ecològic, tot i la pressió antròpica a què està sotmès. A més, la presència del cames llargues en aquesta zona permetrà incorporar una nova espècie d’interès comunitari inclosa a l’annex I de la Directiva d’aus, a les espècies i hàbitats d’interès comunitari que han motivat l’aprovació de la proposta d’espai LIC de la xarxa Natura 2000.

El cames llargues s’afegeix al llistat d’espècies que han anat retornant al riu Congost i algun tram de l’Alt Besòs, just a la zona que el Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Govern de la Generalitat van declarar com a part de la xarxa europea d’espais naturals protegits Natura 2000. Entre aquests animals destaquen la llúdriga, el corriol petit, el barb, o algunes recentment detectades per l’Ajuntament de Granollers, com, per exemple, l’anguila. Tots aquests fets refermen la recuperació de la qualitat de l’hàbitat, aigua inclosa.

El cames llargues és un limícola nidificant regular, nombrós al delta de l’Ebre i freqüent a altres zones humides de Catalunya, però que rarament nidifica en rius com en aquest cas. L’espècie està protegida en l’àmbit autonòmic, estatal, i europeu. En el cas europeu és una espècie d’ocell inclosa en l’annex I de la Directiva 79/409/CEE (Directiva d’aus), per a la conservació dels ocells, i, per tant, objecte de mesures específiques de conservació dels seus hàbitats per part de l’administració competent.

La verificació d’aquesta informació biològica ha estat obtinguda amb la localització del primer niu de l’espècie, amb una posta de dos ous, i el comportament de dos nuclis de l’espècie en el primer tram del riu. D’aquesta manera, s’estableix una nova àrea de distribució d’aquesta espècie per afegir a l’Atles dels Ocells Nidificants de Catalunya (1999-2002).

El cens que s’ha fet durant el mes de maig forma part dels censos ornitològics que des del novembre de 2004 es realitzen de manera regular durant tot l’any i que van possibilitar que la zona hagi estat inclosa a la xarxa europea d’espais naturals protegits Natura 2000. El principal objectiu és el seguiment de la comunitat d’ocells aquàtics, principalment anàtids, ardeids i limícoles, per tal de conèixer-ne l’evolució poblacional. El tram recorregut del riu Congost té una longitud total de 14,5 km des de Montmeló, a l’altura del pont de l’autopista AP-7, fins a la Garriga, al pont de Ca n’Illa.

Document annex: Taula amb nombre d’individus d’ocells aquàtics presents a l’època reproductora (maig de 2007)