Els treballs, que està previst que acabin a finals d'aquest any, aportaran una millor qualitat de l'aigua efluent al riu Sec.

Una part del cabal a tractar es desviarà a la depuradora de Montcada.

Amb aquestes millores la depuradora ampliarà la seva capacitat fins un cabal diari de 35.000 m3/dia.

L’Agència Catalana de l’Aigua iniciarà el proper dilluns la remodelació d’un dels dos reactors biològics de la depuradora de Sabadell-riu Sec, a la comarca del Vallès Occidental. Aquests treballs, que s’enllestiran a finals d’any, aconseguiran aportar una millora de la qualitat de l’aigua efluent al riu Sec. 

Paral·lelament, les obres de millora també permetran l’ampliació de la seva capacitat fins a un cabal diari de 35.000 m3/dia, alhora que es millorarà el tractament biològic incloent membranes de micro-flitració i aconseguint una eliminació de nitrogen per via biològica i de fòsfor per via química. 

Per tal de minimitzar els efectes d’aquests treballs, l’Agència Catalana de l’Aigua ha previst una sèrie de mesures que consistiran en disminuir el cabal influent a depurar, ja que d’aquest se’n desviarà una part que serà tractat per l’EDAR de Montcada, així com també la posada en marxa de les instal·lacions originals que proporcionaran un primer tractament físic-químic per tal de reduir la càrrega biològica a depurar. Puntualment també és possible que en períodes curts s’hagi d’interrompre el tractament biològic. 

L’actual EDAR de Sabadell-riu Sec va ser finalitzada a l’any 1995 per al tractament secundari convencional de fangs activats sense eliminació de nutrients, amb una capacitat de tractament de 30.000 m3/dia.