L'ACA incrementa les mesures de control respecte els incompliments dels cabals ecològics concessionals

query_builder   24 gener 2007 17:02

event_note Nota de premsa

L'ACA incrementa les mesures de control respecte els incompliments dels cabals ecològics concessionals

L'Agència Catalana de l'Aigua aplica mesures d'execució forçosa a una central hidroelèctrica per no respectar les condicions fixades en les respectives autoritzacions per tal d'assegurar el manteniment del cabal ecològic dels rius

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha adoptat mesures cautelars contra una central hidroelèctrica ubicada a la conca del Llobregat pels reiterats incompliments en les condicions imposades en la concessió administrativa atorgada a aquesta empresa pel que fa als cabals concedits i el cabal de manteniment a respectar i de lliure circulació pel riu Llobregat

L’execució subsidiària de mesures cautelars per part de l’ACA a aquesta central persegueix el restabliment dels valors de cabal necessari per garantir  la compatibilitat dels usos i la  qualitat dels rius que marca el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya, aprovat pel Govern el 4 de juliol de 2006. Aquest pla, pioner a l’Estat en matèria de protecció dels ecosistemes fluvials, constitueix l’instrument essencial de què s’ha de dotar la política de l’aigua a Catalunya per reordenar i compatibilitzar els actuals i futurs usos per a la recuperació de la qualitat ecològica de les masses d’aigua tal com preveu la Directiva Marc de l’Aigua.

L’empresa, amb independència de la imposició de la sanció que li correspongui (i que pot arribar fins els 30.000 €), haurà de respondre i ajustar-se a les condicions fixades al títol concessional pel que fa als cabals d’aigua derivats pel canal per a la producció d’energia elèctrica i reg, així com el cabal de manteniment que s’ha d’alliberar.

L’incompliment del cabal de manteniment afecta al règim hidràulic del riu Llobregat i la preservació del medi natural en el tram que afecta. Per això, des de l’ACA s’exigeixen un seguit d’adequacions amb l’objectiu d’impedir una derivació superior d’aigües del riu Llobregat de les condicions fixades en la concessió administrativa i, també, de l’alliberament de cabal de manteniment inferior al fixat per l’autorització.

Línies d’actuació a les centrals hidroelèctriques

La tasca que es realitza des de l’Agència, amb el control i la fixació d'un règim de cabals de manteniment, respon a la necessitat de comptabilitzar els usos industrials, agrícoles, de consum i de generació d'energia, i de mantenir en bon estat els sistemes aquàtics dels quals s'extreu aquest recurs. Aquest règim és una restricció prèvia als usos de l'aigua que permet unes condicions ambientals mínimes acceptables. A més, també és una eina útil per regular les noves concessions, per iniciar revisions i adequar les que ja existeixen.

Durant l’any 2006 s’han realitzat un total de 60 requeriments d’instal•lació de sistemes de control. Així mateix, s’han iniciat 38 expedients d’extinció de les concessions, dels quals ja se n’han resolt 14 (en els quals es demana a càrrec del titular si n’hi ha la presentació d’un estudi de reposició del medi per eliminar les afeccions causades per una infraestructura en desús).

A dia d’avui, consten en tràmit més de 50 expedients de transferència de la titularitat en els que s’inclouran clàusules ambientals i s’imposaran cabals de manteniment. I també hi ha en tràmit 40 de procediments sancionadors.

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined