El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha lliurat aquesta tarda els XIV Premis Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, que reconeixen públicament la tasca de persones, físiques i jurídiques, públiques i privades, que han fet contribucions rellevants en favor de la protecció i millora del nostre entorn. Els Premis Medi Ambient s'inscriuen en el conjunt d'actuacions que desplega a hores d'ara l'Administració de la Generalitat per impulsar i estimular la producció i la transferència de coneixement cap a la societat. 

Els Premis presenten tres modalitats: projectes de recerca, desenvolupament i innovació en gestió ambiental de l’aigua i mobilitat sostenible; iniciatives de protecció i millora del medi ambient en gestió ambiental de l’aigua i mobilitat sostenible, que destaca una iniciativa singular i una trajectòria en cadascun dels àmbits temàtics; i actuacions de reducció i reciclatge de residus. 

D’acord amb les bases dels Premis, i amb prèvia deliberació, el jurat ha decidit atorgar els premis següents:

Premis Medi Ambient 2007a projectes de recerca, desenvolupament i innovació en gestió ambiental de l’aigua i mobilitat sostenible 

Reconeixen públicament la tasca realitzada per persones o entitats que han contribuït de manera notòria a incrementar el volum de coneixement i la utilització d’aquest per crear noves aplicacions en els àmbits temàtics de la gestió ambiental de l’aigua i la mobilitat sostenible. La dotació és de 36.000 euros, repartits a parts iguals entre els dos àmbits temàtics. 

- En l’àmbit de la gestió ambiental de l’aigua: 

 • Grup de Recerca de Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d’Informació Geogràfica, de la Universitat Autònoma de Barcelona, pel coneixement i gestió ambiental de l’aigua a través de la teledetecció d’alta resolució. El jurat ha distingit aquest projecte que combina la recerca bàsica –innovadora i pionera– amb la transferència de coneixements i d’informació a la societat, i destaca, de manera significativa, la seva contribució a una millor planificació i gestió dels recursos hídrics per part de l’Administració i d’altres entitats.

 - En l’àmbit de la mobilitat sostenible:

 Un cop valorades les candidatures presentades, el jurat ha estimat declarar aquesta categoria deserta.

Premis Medi Ambient 2007a iniciatives de protecció i millora del medi ambient en gestió ambiental de l’aigua i mobilitat sostenible

Reconeixen la tasca realitzada per protegir i millorar el medi ambient en els àmbits temàtics de la gestió ambiental de l’aigua i la mobilitat sostenible. La dotació és de 24.000 euros, repartits a parts iguals entre les dues categories i àmbits temàtics.

- Iniciatives singulars en l’àmbit de la gestió ambiental de l’aigua:

 • Transports Urbans de Sabadell, Societat Cooperativa Catalana Limitada, per la instal·lació d’un sistema d’aprofitament d’aigua pluvial per al rentat d’autobusos i la reutilització i tractament posteriors, que suposen l’ús i la gestió eficient i responsable d’aquest recurs.

 El jurat ha decidit atorgar una menció honorífica a Pirinaigua, Associació Cultural dels Pirineus, per l’originalitat de l’actuació ”Homenatge a l’Aigua”, esdeveniment artístic sobre el cicle de l’aigua creat amb l’objectiu de sensibilitzar sobre el valor de l’aigua i els seus hàbitats naturals. Aquesta actuació s’ha celebrat durant quatre anys consecutius en trams de rius pirinencs, i hi han participat més de dos-cents artistes de diferents disciplines.

 - Iniciatives singulars en l’àmbit de la mobilitat sostenible:

El jurat ha considerat reconèixer les diverses iniciatives que han anat sorgint en diferents municipis de Catalunya per organitzar camins escolars segurs per als infants i joves. En aquest sentit, s’ha considerat premiar dues candidatures presentades:

 • Acció Escolta de Catalunya, per l’organització del “Camí Amic: Ens movem de manera sostenible per anar al cau”, iniciativa encaminada a millorar la mobilitat urbana dels joves de l’entitat, a partir de la tasca de sensibilització ciutadana i d’educació ambiental que han dut a terme tots els agrupaments de l’associació.
 •  Escola de Natura de Banyoles, per la creació dels “Camins escolars a Banyoles”, iniciativa que inclou un conjunt d’actuacions de sensibilització ciutadana que ha donat com a resultat una millora de la mobilitat dels escolars de tot el municipi. 

Així mateix, el jurat ha atorgat una menció honorífica a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic, per la iniciativa de promoure la creació del primer car sharing (cotxe multiusuari) a Catalunya i a Espanya, i per la seva constància en involucrar tant el sector públic com el privat en un projecte que té dues virtuts importants: la reducció efectiva del transport privat i la sensibilització en l’ús racional del cotxe. 

- Reconeixement a la trajectòria en l’àmbit de la gestió ambiental de l’aigua: 

 • A la Fundació Privada CASSA, pel 20è aniversari del seu programa d’educació ambiental sobre l’aigua. Mitjançant diverses línies de treball, promou la sensibilització i el coneixement del seu cicle de vida i la difusió de la cultura de l’estalvi i l’ús eficient i responsable de l’aigua. Enguany, ha arribat a quasi 9.000 escolars de 1r cicle d’ESO. 

- Reconeixement a la trajectòria en l’àmbit de la mobilitat sostenible: 

 • A Missatgers Trèvol SCCL, pel seu esforç continuat en implantar un servei de missatgeria i paqueteria innovador, basat en l’ús de bicicletes i en la substitució progressiva dels vehicles motoritzats per altres de més eficients energèticament, amb el propòsit de minimitzar l’impacte de la seva activitat. 

Premis Medi Ambient 2007a actuacions de reducció i reciclatge de residus

Aquests Premis consten de quatre categories: establiments comercials i activitats de serveis, que reconeix la tasca dels que han contribuït a la promoció de la reducció i el reciclatge de residus, així com a la comercialització de productes de consum més respectuosos amb el medi ambient; entitats socials, associacions i iniciatives ciutadanes, que reconeix la promoció de la reducció i el reciclatge de residus; centres educatius, que reconeix la tasca dels centres escolars i universitaris que han contribuït a l’educació per a la reducció i el reciclatge de residus; i ens locals, que reconeix les actuacions i experiències rellevants dutes a terme en la gestió de residus. La dotació és de 24.000 euros, a repartir equitativament entre els premiats de totes les categories.

En la categoria d’establiments comercials i activitats de serveis:

 • Àmbit de la prevenció i reducció: 
 • Establiments Viena, SA, pel seu esforç en matèria de prevenció a l’hora d’establir un pla de residus basat en la centralització de l’elaboració de productes mediambientalment correctes que abasten els seus establiments, i pel seu caràcter exemplificador en el sector. 
 • Àmbit del reciclatge: 
 • Cinemes Oscar de Girona, pel seu esforç en la difusió de bones pràctiques de reciclatge, i l’establiment d’un pla de gestió de residus als cinemes que implica clients i treballadors. 

En la categoria d’entitats socials, associacions i iniciatives ciutadanes: 

 • Àmbit de prevenció i reducció: 
 • Fundació Futur, perquè basen la seva activitat en el comerç just, la reinserció laboral i la sostenibilitat mitjançant elements respectuosos amb el medi. 
 • Menció especial a Reutil, per l’assoliment dels objectius de prevenció amb la creació d’una pàgina web que funciona com a plataforma d’intercanvi gratuït d’objectes. 
 • Àmbit del reciclatge: 
 • Fundació Marianao, perquè el seu projecte suposa un espai educatiu d’inserció sociolaboral de joves i a la vegada un espai generador de sostenibilitat mitjançant el reciclatge i valorització de bicicletes. 
 • Menció especial a CIPO SCCL, per l’assoliment d’objectius de reciclatge a través de la recollida d’oli domèstic en els mercats del municipi de Sabadell. 

En la categoria de centres educatius: 

Premi d’escoles bressol al Grup Sagessa de Reus, per l’originalitat de la mascota creada, la papallona nona, ànima del reciclatge. Aquest personatge estableix una metodologia de formació educativa envers la recollida selectiva per als més petits, que adopten l’eslògan “Per més petit que sigui jo, també soc un ciutadà com cal”, que contribueix a millorar el grau de conscienciació. 

Premi d’educació infantil al CEIP Enric Grau Fontseré de Flix, per l’originalitat en el desenvolupament del projecte “Jo reciclo, i tu?”, portat a terme pels alumnes de 4 anys. 

Premi d’educació primària a l’Escola Vedruna de Ripoll, per la seva tasca en el conjunt d’accions que fomenten la conscienciació i la participació dels estudiants en la gestió dels residus i l’ecosostenibilitat. Les accions s’emmarquen dins de les Jornades Culturals a l’escola, basades en accions ben plantejades amb un final ben lligat, que consisteix en la distribució de carnets que acrediten els alumnes com a “defensors de la Terra”. 

Premi d’educació secundària a l’IES Vallvera de Salt, pel caràcter exemplificador de les accions realitzades i el seu valor, ja que utilitzen un costum social consumista, com és el regal de l’amic invisible, i el converteixen en un motiu de reutilització de residus, activitat creativa i de canvi d’hàbits on es fa palesa la idea que regalar és donar. 

Premi de batxillerat i cicles formatius a l’Escola Pia de Sant Antoni, pel treball realitzat en la conscienciació de tot el col·lectiu escolar sobre comportaments sostenibles. És un treball molt participatiu, valorat amb enquestes i estadístiques. És de destacar la redacció d’un manifest amb especial èmfasi sobre la recollida selectiva i la reducció de residus. 

Premi d’universitat a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), per la seva acció innovadora i de gran interès dins de l’àmbit educatiu i professional com a acció que fomenta la prevenció de residus dins de la línia estratègica “Gestió de residus i ambientalització”, que compta amb un programa específic: ambientalitzar la compra i els serveis de la UAB a partir de criteris de sostenibilitat i d’ètica. 

D’entre les candidatures finalistes, el jurat ha considerat atorgar una menció especial a l’escola Arrels I, de Solsona, per l’originalitat de l’acció realitzada i el seu caràcter impactant amb el “monstre de les deixalles”, realitzat amb els residus que es recullen en un sol dia a l’escola. 

En la categoria d’ens locals: 

 • Àmbit de prevenció i reducció: 
 • Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, pel caràcter exemplificador de l’actuació que suposa la dotació de bolquers reutilitzables a les escoles bressol i pel servei posterior de recollida.

 Menció especial a l’Ajuntament de Girona, per la iniciativa de crear un mercat d’intercanvi mitjançant una deixalleria virtual a través de la qual s’encamina l’usuari perquè busqui el millor camí per als seus residus. 

 • Àmbit de reciclatge i recollida selectiva: 
 • Ajuntament de Barcelona, pel desenvolupament de tallers de valorització de residus en algunes de les deixalleries de Barcelona amb personal provinent de col·lectius d’inserció sociolaboral. 
 • Menció especial al Consorci per a la Gestió de Residus del Bages, per fomentar la prevenció dels residus i la seva recollida selectiva a tots els municipis de la comarca, a través del parc ambiental, que representa l’element central de comunicació del Consorci.